ISRAELI DEFENSE FORCE  צה"ל
IZRAELSKE OBRAMBENE SNAGE

 

 
 
 
 
LINKS LINKOVI
IDF WEBSITE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

      Izraelske obrambene snage (IDF) u Izraelu uobičajeno zvane po skraćnici צה"ל (čita se Cahal), predstavljaju  oružane snage sastavljene od Kopnene vojske, Zračnih snaga i Mornaričkog korpusa.

 

     The Israel Defense Forces (IDF) "Defense Military of Israel", commonly known in Israel by the Hebrew acronim  צה"ל, pronounced Tzahal), is Israel's military forces, comprising the Israeli Army, Air Force and Sea Corps.

     
GROUND FORCES PAGE 1 GROUND FORCES PAGE 2 AIR FORCE
Oznake Kov-A strana 1 Oznak Kov-A strana 2 Zračne snage
     
 NAVY BADGES ARMOR
 Mornarica Značke Oklopne jedinice
     
MILITARY POLICE GROUND FORCES RANKS AIR FORCE RANKS
Vojna policija Činovi Kopnene vojske Činovi RV i PVO
     
     

      Vojnici IDF-a imaju tri vrste oznaka (osim činova) koji identificiraju njihov korpus, specifičnu jedinicu i status. Korpusi su identificirani oznakama na beretkama. Vojnici koji služe u štabovima iznad razine korpusa često se identificiraju osovinom oznakom Generalnog korpusa, iako joj službeno ne pripada, ili oznakom korpusa u kojem jesu. Boje beretke se razlikuju po korpusima, iako većina neborbenih korpusa nema svoju beretku nego nose one koje se koriste u bazi u kojoj služe. Pojedinačne jedinice prepoznaju se pomoću oznaka pričvršćenih na naramenicu. Većina jedinica u IDF-u ima svoje oznake, one koje nemaju svoje upotrebljavaju oznake nadređene službe (korpusa, direktorata ili regionalne komande). Iako se položaj/služba vojnika često ne može identificirati, dva neobavezna faktora pomažu u ovom prepoznavanju: aigulleta pričvršćena na lijevi naramenica i džep košulje i značka koja označava specijalnost (obično se dobije nakon završenog stručnog tečaja). Ostale značkice mogu označavati jedinice ili dodatne tečajeve. Konačno, neobavezna značka pokazuje rat/ratove u kojem/kojima se vojnik borio.

     IDF soldiers have three types of insignia (other than ranks) which identify their corps, specific unit, and position. Corps are identified by a pin attached to the beret. Soldiers serving in staffs above corps level are often identified by the General Corps pin, despite not officially belonging to it, or the pin of a related corps. New recruits undergoing basic training do not have this pin. Beret colors are also often indicative of the soldier's corps, although most non-combat corps do not have their own beret, and sometimes wear the color of the corps to which the base they're stationed in belongs. Individual units are identified by a shoulder tag attached to the shoulder strap. Most units in the IDF have their own tags, although those that do not generally use tags identical to their command's tag (corps, directorate, or regional command). While the position/job of a soldier cannot often be identified, two optional factors help make this identification: an aigullette attached to the left shoulder strap and shirt pocket, and a pin indicating the soldier's work type (usually given by a professional course). Other pins may indicate the corps or additional courses taken. Finally, an optional battle pin indicates a war that a soldier has fought in.

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.