ISRAELI DEFENSE FORCE  IDF

IZRAELSKE OBRAMBENE SNAGE

Press to go to main military index page1 page2 MP airForce badges ranks

 

 

ARMOR CORPS Heyl Shiryon OKLOPNI KORPUS

TANK CREWMAN

FIELD FORCES

 TRAINING SCHOOL

     Izraelski oklopni korpus je dio izraelskih obrambenih snaga, od 1998. podređeno Glavnoj operativnoj komandi Kopnene vojske, je glavni manevarski korpus izraelskih obrambenih snaga. Kao što oni sami kažu "razarajuća snaga čelične snage" je kombinacija mobilnosti, oklopa i vatrene moći. Glavni zadaci oklopnjaka su predvođenje napada i čišćenje teritorije od neprijatelja, kao i blokiranje kontranapada i uništavanje neprijateljskih oklopnih jedinica. U mirnodopskim uvjetima, pomažu pješadijskim jedinicama, služeći svojim tenkovima kao pokretni bunkeri. Moto im je "Čovjek u tenku će pobijediti").

 

     The Israeli Armor Corps is a corps of the Israel Defense Forces, since 1998 subordinate to GOC Army Headquarters. The Armor Corps is the principal maneuvering corps, and primarily bases its strength on Main Battle Tanks. The Armor Corps is the decisive corps in GOC Army Headquarters, and bases its "crushing power" on its "fists of steel": a combination of mobility, armor, and firepower. During wars, its role is, on the one hand, to lead the first line of the attacking forces and to clear the area of the enemy, while on the other hand, to block the armor forces of the enemy and to destroy its tanks and armor. During peacetime, it reinforces the Infantry Corps while it performs security tasks, with the tanks serving as a mobile bunker. Motto: Ha-Adam She-ba-Tank Yenatze'ah ("The Man In The Tank [is the one who] Shall Win").

ARMORED UNITS   Tenkovske jedinice   Heyl Shiryon 

 

 

ARMOR SCHOOL   ?  
SHAHAK ARMORED BATT. ARMORED BATTALION ARMOUR GARAGE CHARIOTS OF FIRE
  The shooters Oklopna baza Regimenta "Vatrene kočije"

7th ARMORED BRIGADE   7. OKLOPNA BRIGADA

 
   
7th ARMORED BRIGADE 77th "OZ" BATTALION    

     Ova oklopna brigada Izraelskih obrambenih snaga, znana i kao Sa'ar ("Oluja"), učestvovala je u svim ratovima koje je vodila država Izrael. U Yom Kippurskom ratu brigada vodi jednu od najvažnijih obrambenih borbi u sjevernom djelu fronta, Golanskoj visoravni, u dolini Bekaa. U akciji kodnog imena "Mir za Galileju" brigada vodi borbe u klancu Hermon  u zonama sela Yata i Ein Atta. Danas brigada brani Golansku visoravan i cijelo vrijeme provodi u vježbanju ili visokoj borbenoj gotovosti. Između perioda vježbi brigada izvodi zadane operacije u svojoj zoni odgovornosti. 7. brigada je dio 36. oklopne divizije i u svojem sastavu ima slijedeće jedinice: 75. "Romach"("Koplje") oklopni bataljon, 77. "Oz"("Hrabrost") oklopni batalon, 82nd "Gaash"("Bijes") oklopni bataljon, 603. "Lahav"("Oštrica") Oklopni inžinjerijski bataljon, Specijalnu oklopnu izviđaču četu, Četu sa protuoklopnim navođenim raketama i još neke jedinice.

 

     This is the first armor brigade of the IDF,also known as the Sa'ar ("Storm") Formation; its role encompasses the history of the wars of the State of Israel in their entirety. In the Yom Kippur War the brigade fought in one of the main defensive battles of the war- the battle of the Bekaa Valley, in the northern region of the Golan Heights. In the Peace for Galilee Campaign the brigade fought in the cliffs of the Hermon in the action areas of the Yanta and Ein Atta villages. Today, as part of the 36th Armoured Division, the brigade defends the Golan Heights, where it performs exercises and maintains a high level of readiness, while at the ready for a time of need. Between the periods in which it performs exercises the brigade performs operations in the region. Units in this briagde are: 75th "Romach"/"Lance" Armor Battalion (Merkava Mk.2), 77th "Oz"/"Courage" Armor Battalion (Merkava Mk.2), 82nd "Gaash"/"Rage" Armor Battalion (Merkava Mk.2), 603th "Lahav"/"Blade" Armored Engineer Battalion, Sayeret 7 Amrored Reconnaissance Company and Anti-tank guided missile Company.

 

500th BRIGADE "KFIR" LIONS ROAR  500. BRIGADA "LAVLJA RIKA"

     500. brigada Izraelskog oklopnog korpusa, znana i kao Kfir jedinica (Lavlja rika), je bila regularna brigada koja je postojala od 1972. do 2003. godine. Imala je tri bataljona 429-ti Romach, 430-ti Se'ara i 433-i Gur. Za vrijeme Yom Kippur-skog rata, brigada je u sastavu 162. divizije učestvovala u borbama za grad Suez. Komandir je bio pukovnik Aryeh Keren. U svom je sastavu imala tenkove Magach, i bila je smještena na Sinajskoj liniji sve do povlačenja nakon Izraelsko-Egipatskog mirovnog sporazuma. Tada se sele u dolinu Jordana. Za vrijeme Libanonskog rata, 1982. godine, borila se na centralnom frontu (opet u sastavu 162. divizije) i učestvovala je u opsadi Bejruta.

     The Israeli Armor Corps 500 Brigade, also known as the Kfir Formation, was a regular-service brigade which existed from 1972 to 2003. It was originally composed of three battalions: the Romach (429), Se'ara (430), and Gur (433) battalions. During the Yom Kippur War, it fought in the battle over the city of Suez under the 162nd Division, and was led by Colonel Aryeh Keren. Primarily relying on the Magach tank, it was situated in the Sinai border, until the beginning of the withdrawal following the Israel-Egypt Peace Treaty, when it was moved to the Jordan valley. During the 1982 Lebanon War, it fought in the central front (again under the 162nd Division), where it took part in the Siege of Beirut.

       
       

 

ON TOP NA VRH

 

Press to go to main military index page1 page2 MP airForce badges ranks