GERMAN FEDERAL POLICE
NJEMAČKA SAVEZNA POLICIJA

 

 
 
 
LINKS LINKOVI

FEDERAL POLICE
OFFICIAL SITE
 
HANS STEINMÜLLER
COLLECTION

ANDREAS BARNER
COLLECTION
ACHIMS COLLECTION
SITE ABOUT DDR

POLICE AND ARMY

MATHIAS BOTH COLLECTION

 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
CAP BADGE    
Oznaka za kapu    
     
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH *
Oznaka za rukav Oznaka za rukav Oznaka za rukav
 

GSG9 BORDER GUARD GROUP 9  9. GRUPA GRANIČNE ZAŠTITE  GRENTZSCHUTZGRUPPE 9

      Ime Deveta grupa za zaštitu granice je izabrano jednostavno zato što je u svom sastavu BGS do tada imao osam redovitih grupa. Nakon što je 2005. godine naziv Njemačke granične trupe promijenjen u Njemačku saveznu policiju, ime GSG9 ostaje nepromijenjeno radi slave koju je ta jedinica stekla. Formacije ove jedinice je bazirana na iskustvu i ekspertizi izraelske specijalne jedinice Sayeret Matkal.

      The name GSG 9 stood for Grenzschutzgruppe 9 (border guard group 9) and was chosen simply because the BGS had eight regular border guard groups at the time. After the 2005 renaming, the abbreviation "GSG 9" was kept due to the fame of the unit and is now the official way to refer to the unit. Its formation was based on the expertise of the Israeli Sayeret Matkal.

     
BREAST PATCH MARKSMEN PARACHUTER
Prsna oznaka Snajperist Padobranac
 
      Sjedište GSG9 je u Sankt Augustin-Hangelaru blizu Bonna. Jedinica se sastoji od tri glavne i nekoliko pomoćnih grupa (odjela). Prva od njih se koristi u regularnim protivteroritičkim akcijama te ostalim "akcijama na zemlji". Druga je grupa specijalizirana za pomorske operacije, kao što su na primjer otmice brodova ili napadi na naftne platforme. Treća grupa se koristi u zračnim operacijama koje uključuju i padobranske desante i spuštanje helikopterima. Tehnička jedinica pomaže ostalima da stignu do ciljane zone a zaduženi su i za nabavu, testiranje i izdavanje opreme (ne i oružja). U sastavu tehničke ekipe je i protueksplozivna jedinica. Centralni servis je zadužen za održavanje naoružanja, njegovo testiranje i nabavu oružja, eksploziva i muncije. Dokumentaciona jedinica održava komunikacije (uz to ide i nabava, testiranje, popravci). administrativnim se poslovima bavi Operacioni štab. I na kraju, Jedinica za treninge obučava pripadnike grupe, a uz te zadatke još selektira i trenira nove članove
     

   
     

      The GSG 9 is based in Sankt Augustin-Hangelar near Bonn and consists of three main sub-groups, plus a number of support groups: The first sub-group of the GSG 9 is used for regular land-based counter-terrorism actions. The second sub-group of the GSG 9 is used for maritime operations, for example the hijacking of ships or oil platforms. The third sub-group of the GSG 9 is used for airborne operations, including parachuting and helicopter landings. Technical unit supports other units in gaining entry to target areas and is responsible for the procurement, testing and issuance of non-weapon equipment. The members of the technical unit are also explosive ordinance disposal experts. Central services maintains the GSG 9 armory and is involved in testing, repairing and purchasing weapons, ammunition, and explosives. Documentation unit handles communications, including the testing, repairing and purchasing of communications and surveilance equipment. Operations staff handles the administration of GSG 9. And finnaly training unit trains existing members, and selects, recruits and trains new members.

     
      GSG9 djeluje u slučajevima uzimanja talaca, protuterorističkim akcijama, iznudama itd. GSG9 se ponekad koristi i za osiguranje terena, neutraliziranje meta, praćenje bjegunaca te u akcijama snajperista. Grupa aktivno testira i unapređuje nove metode i taktike u izvršavanju svojih misija. Osim toga pripadnici jedinice savjetuju policije saveznih zemalja, njihova ministarstva ili pomažu međunarodnim institucijama. U slučaju potrebe asistiraju i federalnim i lokalnim agencijama.

      GSG 9 is deployed in cases of hostage taking, kidnapping, terrorism and extortion. The group may also be used to secure locations, neutralize targets, track down fugitives and sometimes conduct sniper operations. Furthermore, the group is very active in developing and testing methods and tactics for these missions. Finally, the group may provide advice to the different Länder, ministries and international allies. The group assists the Bundespolizei and other federal and local agencies on request.

     

OTHER INSIGNIAS   OSTALE OZNAKE

 
FEDERAL KRIMINAL SERVICE K-9 EOD BREMEN
Bundeskriminalamt Diensthundfürer Entschärfer Bremen I.E.D.
Savezna kriminalistička služba Vodič službenog psa Pirotehničari Bremen
     
 
POLICE TRAINING OFFICER POLICE TRAINING OFFICER  
Polizeitrainer Polizeitrainer  
Policijski trener Policijski trener  
     
FEDERAL POLICE & CUSTOM PASSAU PASSAU 2016/2017 GERMAN FEDERAL BANK
Bundespolizei + Zoll  Passau 2016 Passau 2016/2017 Deutsche Bundesbank
Savezna policija i carina Passau 2016 Passau 2016/2017 Njemačka savezna banka
     

FEDERAL POLICE RANKS   FEDERALNA POLICIJA  2006-

 
 
POLICE SUPPORT EMPLOYEE SERGEANT  
Grenzunterstützungskraft Polizeimeister  
Policajac Narednik  
     
     

* TINE BLUE LINE   TANKA PLAVA CRTA

 

      Tanka plava crta je simbol koji koriste pripadnici policija, a potekao je iz ujedinjenog Kraljevstva i proširio se na SAD, Kanadu, Australiju, Njemačku, Belgiju, Švicarsku i Poljsku. Tanka plava crta  predstavlja sjećanje na poginule kolege i kao podrška preživjelim policajcima i simbolizira policiju u zajednicu kao liniju zaštite zajednice od kriminalaca. To je analogija na pojam Tanka crvena linija.

      The Thin Blue Line is a symbol used by law enforcement, originating in the United Kingdom but now prevalent in the United States, Canada, Australia, Germany, Belgium, Switzerland and Poland to commemorate fallen and to show support for the living law enforcement officers and to symbolize the relationship of law enforcement in the community as the protectors of the community from criminals and victimization. It is an analogy to the term Thin Red Line.

     
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.