GERMAN FEDERAL STATES POLICE FORCES
NIEDERSACHSEN - THÜRINGEN
POLICIJE NJEMAČKIH SAVEZNIH DRŽAVA
 
 
 
 
 
 
 

LINKS LINKOVI

FEDERAL POLICE
OFFICIAL SITE
 
HANS STEINMÜLLER
COLLECTION

ANDREAS BARNER
COLLECTION
ACHIMS COLLECTION
SITE ABOUT DDR

POLICE AND ARMY

MATHIAS BOTH COLLECTION

 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 

 

 

NIEDERSACHSEN POLICE   POLICIJA DONJE SASKE

 
CAP BADGE SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
Značka sa kape Oznaka sa rukava Oznaka sa rukava
     
   
K-9    
Diensthundführer Hamburg    
Vodič pasa    
 

OLD NIEDERSACHSEN POLICE INSIGNIA   STARE POLICIJSKE OZNAKE NIEDERSACHSEN-a

 
OLD CAP BADGE OLD SLEEVE PATCH  
Stara značka sa kape Stara oznaka sa rukava  
 

NORDRHEIN-WESTFALEN POLICE   POLICIJA NORDRHEIN-WESTFALIJE

 

      Policija savezne države Sjeverne Rajne i Vestfalije je najbrojnija policijska organizacija u svih 16 država Njemačke. U toj državi živi skoro četvrtina stanovništva Njemačke pa na 19 miliona stanovnika dolazi oko 50000 policajaca. Oni su podijeljeni u  50 uprava, od kojih 21 gradsku pravu vode Šefovi policije postavljeni od strane vlade NRW, dok su u preostalih 29 ruralnih šefovi birani od strane građana na rok od 5 godina. Šef policije je uvijek civil, a njegov je zamjenik policajac visokog ranga i on je zadužen operativni dio posla. Ove rukovoditelje nadzire 5 pokrajinskih vlada.

   

CAP BADGE

CAP PATCH

OLD SLEEVE PATCH
Značka sa kape

Značka sa kape

Staara znaka sa rukava
     

      The North Rhine-Westphalia (NRW) Police Force is the biggest of the 16 German state police forces because almost a quarter of the German population lives in NRW. Roughly 50,000 officers police about 19 million people. NRW has 50 police constabularies. The 21 urban constabularies are headed by a President of Police appointed by the NRW state government and the 29 rural constabularies are headed by the county chief administration officer elected for five years by municipal elections. So the chief of police is always a civilian assisted by a senior police officer responsible for law enforcement operations. These authorities are supervised by the police departments of the five NRW district governments.

     
OLD SLEEVE PATCH AIR SUPPORT WUPPERTAL K-9 DEPARTMENT
Stara oznaka sa rukava Polizeihubschraubertaffel Polizei diensthundstaffel KPB Wupprtal
  Zračna potpora Vodiči službenih pasa Wuppertal
     
      Landeskriminalamt u Düsseldorfu je Državni ured za istrage NRW. Direktor ovog istražnog ureda je jedini policajac koji vodi neki od opertivnih policijskih organizacija (ostale sve vode civili) i on odgovara direktno Ministru unutarnjih poslova NRW. Šest operativnih odjela su centralni državni autoriteti za borbu protiv ozbiljnog kriminala. Odjel 1 istražuje i analizira organizirani kriminal. Odjel 2 je odgovoran za državnu sigurnost i istražuje politički ekstremizam. Odjel 3 analizira kriminale radnje i radi na prevenciji kriminala.
 
BREAST BADGE BONN PD BREAST BADGE SIGEN PD HIGHWAY POLICE BIELEFELD
Polizei Bonn Kreispolizeibehörde Siegen Polizei Bielefeld Autobahnpolizei
Prsna oznaka policije iz Bonn-a Prsna oznaka policije iz Sigen-a Policije iz Bielefelda - prometna
     
       The NRW Landeskriminalamt in Düsseldorf (LKA NRW) is NRW's State Investigation Bureau. Its director is the only police officer leading an operational police authority in NRW and reports directly to the NRW Interior Ministry. Six operational departments are the state’s central authorities for dealing with serious crime. Department 1 conducts investigations and analysis of organised crime. Department 2 is responsible for state security and investigations of political extremism. Department 3 deals with the analysis and evaluation of crime and works on crime prevention and crime control projects.
 

OLD NORDRHEIN-WESTFALEN POLICE INSIGNIA   STARE OZNAKE NORDRHEIN-WESTFALIJE

 
 
OLD CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Stara oznaka za kape Oznaka sa rukava  
 
ON TOP NA VRH
 

RHEINLAND-PFALZ POLICE   POLICIJA RHEINLAND-PFALZA

 

     Ova policija broji otprilike 9000 pripadnika. Pet policijskih regionalnih komandi je smješteno u Koblenz, Trier, Mainz, Kaiserslautern (Westpfalz) i Ludwigshafen (Rheinpfalz). I ovdje je policija ukinula niže činove, pa svi počinju raditi sa činom Komesara. Za razliku od većine saveznih država imaju i svoje vlastite policijske školske institucije u sastavu Državne škole za javnu administraciju. Fakultet i policijska škola su smješteni u renoviranim zdanjima bivšve vojne avio baze Hahn.

 

      Rhineland-Pfalz Police numbers approx. 9,000 police officers. The five regional police authorities are headquartered in Koblenz, Trier, Mainz, Kaiserslautern (Westpfalz) and Ludwigshafen (Rheinpfalz). As in Hesse, Rhineland-Pfalz is abolishing the “green star” ranks meaning Rhineland-Pfalz’s police officers will start to work the road as Kommissars. Rhineland-Pfalz is also one of the Länder that does not train its cadets through the Bepos anymore but has its own faculty at the state College of Public Administration and a professional development school, both directly responsible to the police department in the Interior Ministry. The faculty and the school were combined at a new joint facility in 1996 located at the refurbished housing area of the former Hahn Air Base.

 

CAP BADGE SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
Značka sa kape Oznaka sa rukava Oznaka sa rukava
 

      Državni ured za istrage (Landeskriminalamt) je osnovan 1947. godine i smješten je u Mainzu, te zapošljava oko 300 policajaca i 90-tak civila. Osnovne zadaće su mu: zaštita svjedoka, državna sigurnost, tajne operacije, praćenje i prevencija kriminala, statistika, kriminalističke analize, razmjena podataka sa ostalim policijskim organizacijama njemačkim i stranim) te forenzika. Uprava grupe za podršku (Direktion der Bereitschaftspolizei) iz Mainza nadzire dva bataljona za brze reakcije (Bereitschaftspolizeiabteilungen BPA), helikopterski odred, specijalce (Spezialeinsatzkommando) te odjel za blisku zaštitu. Pripadnici BPA su smješteni u Enkenbach-Alesborn i Wittlichu te sa svojih pet četa služe i kao mobilna rezerva. U njihovom je sastavu i škola za dresuru službenih pasa te policijski orkestar. Policija je direktno podređena ministru unutrašnjih poslova ove savezne države. Postoji i deset policijskih stanica za kontrolu riječnog prometa raspoređenih uzduž rijeka Rhine i Moselle. 

 
     
   
OLD SLEEVE PATCH    
Rheinland-Pfalz Polizei    
Stara oznaka državne policije    
     

      The Landeskriminalamt (State Investigation Bureau) was founded in 1947, is situated in Mainz and employs approx. 300 officers and 90 civilian staff. Its missions are: witness protection, state security, undercover investigations, statistics, monitoring the development of crime, crime prevention, criminal investigations analysis, exchange of information with foreign countries and forensic science. The Police Support Group HQ (Direktion der Bereitschaftspolizei) in Mainz controls two rapid reaction battalions (Bereitschaftspolizeiabteilungen) (BPA), the police helicopter squadron and the Spezialeinsatzkommando (SWAT) and close protection teams. The state’s three police helicopters are stationed at Winningen airfield near Koblenz. The BPAs are situated in Enkenbach-Alesborn and Wittlich and have five companies as the state’s mobile police reserve. The Bepo also controls the state working dog school and the state police orchestra. Unlike other states, the Rhineland-Pfalz River Police is directly subordinate to the Ministry of the Interior. The HQ is in Mainz and there are 10 river police stations along the Rhine and Moselle rivers in Rhineland-Palatinate.

 

SAARLAND POLICE   POLICIJA SAARLANDA

 

      Policija Saarlanda je jedna od najmanjih njemačkih državnih policija, sa otprilike 2.700 policajaca. Uz Hessen i Rheinland-Pfalz i policija Saarlanda je ukinula niže činove (zelene zvijezde) sa ciljem da policijski poziv učine atraktivnijim i povećaju šanse za napredovanje. Policajci odmah počinju raditi u činu komesara. Jurisdikciju nad policijom ima ministar unutarnjih poslova Saarlanda. Organizaciono policija se dijeli na dva glavna policijska autoriteta:  državnu glavnu direkciju Landespolizeidirektion (LPD) te Državni ured za istrage (Landeskriminalamt ili LKA). Oba su ova tijela smještena u  Saarbrückenu. Landespolizeidirektion je podijeljen u četiri odjela: odjel za podršku (Bereitschaftspolizei), servisnu službu, saobraćajni te istražni odjel. Odjel podrške (Bereitscjaftspolizei) se opet dijeli na interventnu policiju, odjel vodiča službenih pasa, policijski orkestar te stanicu policije na vodi koja kontrolira promet na rijekama Saar i Moselle. U državom uredu za istrage radi oko 400 istražitelja i forenzičkih stručnjaka. Do sada (04.2010.) državna vlada  Saarlanda ne planira mijenjati boju uniforme, te će ona uz Bavarsku ostati jedina „vjerna“ staroj zeleno/kaki uniformi.

     
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Značka sa kape Oznaka sa rukava  
 

      The Saarland Police is one of the smallest German Landespolizei forces with approx. 2,700 police officers. As in Hesse and Rheinland-Pfalz, the Saarland Police is abolishing the “green star” ranks meaning their new police officers start to work the road as Komissars. This reform aims at making the police profession more attractive and improving promotion chances. The state police falls under the jurisdiction of the Saarland state interior ministry and has two main police authorities, the Landespolizeidirektion (LPD) which is the state police headquarters and the State Investigation Bureau (Landeskriminalamt or LKA), which are both located in Saarbrücken. The Landespolizeidirektion consists of four departments, the Police Support Group (Bereitscjaftspolizei), Services, Traffic Police and Investigations. The Police Support Group consists of the state's rapid reaction company, police dog section, the police band and the river police station in Beckingen that patrols the Saar and Moselle in Saarland. Approx. 400 investigators and forensic scientists work for the State Investigation Bureau. At present (March 2010) the Saarland state government is not intending to convert to blue police uniforms as is happening in other states and so Saarland will be one of only two German states to keep the green/khaki uniform.

     

SAARLAND POLICE 1945 - 1956  POLICIJA SAARLANDA 1945 - 1956

 

      Od 1945. do 1947. godine Saarland je bio dio francuske okupacione zone. Od 12. mjeseca 1947. do 1956. godine je bila polu-autonomna država, ekonomski vezana sa Francuskom. Shodno tome, uniforme i oznake su bile u francuskom stilu. Od 1957. godine su njemačka savezna država iako su ekonomske veze sa Francuskom ostale sve do 1959. godine.

     
   
LEFT SLEEVE PATCH 1948 till 1956    
Oznaka za lijevi rukav 1948. - 1956.    

Dimension: 50 x 40 mm

   
     

      From 1945 to 1947 Saarland was a part of French occupied zone. From december 1947 till 1956 it was a part-autonomous state which was connected economically with France. Accordingly the uniforms were marked in stay and colour in French. Since 1957 iz is a German federal state. The economic connection with France continued to 1959.

     

SACHSEN POLICE   POLICIJA SACHSENA

 
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Značka sa kape Oznaka sa rukava  
 
SACHSEN-ANHALT POLICE   POLICIJA SACHSEN-ANHALTA
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Značka sa kape Oznaka sa rukava  
     
   
AIR SUPPORT UNIT    
Polizeihubschraubertaffel    
Helikopterska jedinica    
 

SCHLEZWIG-HOLSTEIN POLICE   POLICIJA SCHLEZWIG-HOLSTEINA

 
CAP BADGE SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
Značka sa kape Oznaka sa rukava Oznaka sa rukava
     
 
WATTER POLICE SLEEVE PATCH K-9 NEUMÜNSTER  
Polizei Diensthundführer Polizeidirektion Neumünster  
Oznaka sa rukava riječne policije K-9 Policijska direkcija - Neumünster  
     

OLD SCHLEZWIG-HOLSTEIN POLICE INSIGNIA   STARE POLICIJSKE OZNAKE SCHLEZWIG-HOLSTEINa

 
 
OLD CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Stara značka sa kape Oznaka sa rukava  
     
     
     
     
 

THÜRINGEN POLICE  POLICIJA THÜRINGENA

 
 
CAP BADGE SLEEVE PATCH  
Značka sa kape Oznaka sa rukava  
     
ON TOP NA VRH

many thanks to Mr. Joachim Paul, collector from Germany, without his help this page will be allmost "empty"

     

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.