CZECHOSLOVAKIAN POLICE FORCES
POLICIJA ČEHOSLOVAČKE SSR
 
 
 
Czech police
 
WEBSITE ABOUT CZECHOSLOVAKIAN NATIONAL ARMY
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE NATIONAL SECURITY CORPS   ZBOR NARODNE SIGURNOSTI

 

      U Čeholovačkoj (ČSSR) se, za razliku od ostalih socijalističkih zemalja, za policiju koristio naziv Zbor narodne sigurnosti (Sbor Narodni Bezpecnosti SNB) koji se sastojao od Javne sigurnosti (Verejna Bezpecnost VB) i Državne sigurnosti (Statni Bezpecnost StB). Javnu sigurnost su činili uniformirani pripadnici koji su vršili redovite policijske poslove. Državna sigurnost (bivša tajna policija) je radila u civilu, takođe na cijeloj teritoriji države, kao istražna agencija, obavještajan i protuobavješatjna služba. Svaka aktivnost koja se mogla podvesti pod pojam „protudržavni“ bila je u nadležnosti Državne sigurnosti.

      Sredinom 1980-tih maslinasto-zelena uniforme pripadnika javne sigurnosti su bile skoro identične pripadnicima oružanih snaga (CSLA). Razliku čine crvene epolete i crveni obrub na šapkama. Vozila službe javne sigurnosti su bila tamnožute i bijele boje. Slova VB su bila ispisana sa obadvije strane kao i na prednjem i stražnjem dijelu vozila.

     
 
CAP BADGE CAP BADGE  
Oznaka za šapke Oznaka za šapke  
  Enaamel damaged / oštećen emajl  
     

      The police in Czechoslovakia are not called police, but rather security. The National Security Corps (Sbor Narodni Bezpecnosti SNB) comprises Public Security (Verejna Bezpecnost VB) and State Security (Statni Bezpecnost StB). Public Security is a uniformed force that performs routine police duties throughout the country. State Security, the former Secret Police, is a plainclothes force, also nationwide, that is at once an investigative agency, an intelligence agency, and a counterintelligence agency. Any activity that could possibly be considered antistate falls under the purview of State Security.

     
   
PUBLIC SECURITY EMERGENCY DEPARTMENT    
Pohotovstní útvar veřejné bezpečnosti    
Javna sigurnost - Odjel za krizne situacije    
     

      In mid-1987, the olive-drab uniform of Public Security was almost identical to the CSLA uniform, but red shoulder boards and red trimming on hats distinguished Public Security personnel from military. Public Security vehicles were yellow and white. The initials VB appeared on the sides, front, and rear of police vehicles.

     

DECORATIONS   PRIZNANJA I ODLIKOVANJA

 

      Značka Primjerenog radnika službe sigurnosti je u obliku zvijezde petokrake položene na vijenac od ukrštenih lovorovih grančica. Pri vrhu zvijezde je nacionalni grb, s srebrenim lavom koji na prsima ima slovačke boje plavo i crveno, a iznad glave mu je crvena zvijezda petokraka. Grb je na podlozi srebrene boje. Ispod grba je polukrug u kojem je sipisano „VZORNÝ PRACOVNIK VB“ (primjerni radnik VB).

     
   
EXEMPLARY OFFICER    
Vzorny pracovnik VB    
Primjerni radnik javne sigurnosti    
     

      The badge is made up of a red star lying on crossed laurel branches. At the top of the star is a national emblem, the lion and the pavement are silvery, the emblem of Slovakia blue-red and the star on the head of the lion red. Below the emblem is a golden semicircle with the inscription "VARIANT WORKER VB".

 

BORDER GUARD   GRANIČNA STRAŽA   Pohraniční stráž

 

      Granična straža (Pohraniční stráž PS) su bile čehoslovačke oružane jedinice koje su bile zadužena za čuvanje i nadzor državne granice. Granična straža je osnovana po Zakonu o zaštiti državnih granica. Njegova se organizacijska integracija promijenila nekoliko puta, a najdulje je potpadalo pod Ministarstvo unutarnjih poslova (posljednji put od 1972. do ukidanja 1990.). Pod Ministarstvom obrane (Ministerstvo národní obrany) su bili od 1966 do 1972. Njihove aktivnosti nisu utjecale na ekonomski prekogranični kriminal (za to je bila zadužena carinska straža), ali nadziralo je kretanje ljudi oko državne granice. Svoje aktivnosti najoštrije je razvio na dionici granice s Njemačkom i Austrijom, gdje je izgrađena ograda, takozvana željezna zavjesa.

     
SLEEVE PATCH * EXEMPLARY BORDER GUARD ASSISTANT HONORARY BORDER GUARD ASSISTANT
Pohraniční stráž Vzorný  pomocník pohraniční stráže Čestný pomocník pohraniční stráže
Oznaka za rukav Uzorni pomoćnik granične straže Počasni pomoćnik granične straže
     

      *Oznake Granične straže su nosili vojnici na odsluženju vojnog roka u pograničnoj službi kao i profesionalni vojnici do čina zastavnika, dok ih viši činovi nisu nosili.

      Border Guard - a sleeve patch from the uniform of soldiers of the full-time military basic service serving in the Border Guard. Professional soldiers (from ensign ranks above) serving in the Border Guard did not wear this sleeve patch.

     

      The Border Guard (PS) was a Czechoslovak armed unit that was in charge of guarding and controlling the state border. It was established in accordance with the Act on the Protection of State Borders. Its organizational integration has changed several times, the longest falling under the Ministry of the Interior (most recently from 1972 until its abolition in 1990). Its activities did not affect economic cross-border crime (the customs guard was in charge of it), but monitored the movement of people around the state border. It developed its activities most sharply on the section of the border with Germany and Austria, where a fence, the so-called Iron Curtain, was built.

     

MINISTRY OF INTERIOR TROOPS   VOJSKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

 

      Osim Graničara, Ministarstvo unutarnjih poslova imalo je još jednu vojno organiziranu jedinicu. 1976. godine osnovane su naredbom ministra unutarnjih poslova br. 019/76 Trupe Ministarstva unutarnjih poslova, čiji je dio bila i jedinica za čuvanje Dvorca. Od 1978. Dvorska straža je organizacijski i zapovjedno podređena V. upravi Zbora nacionalne sigurnosti. Čuvali su zgradu Lány i kompleks Praškog zamka. U pogledu stražarske službe i zaštite predsjednika Republike, Praški grad bio je kompetentno podijeljen u dvije jedinice: „Dvorac“ - za čuvanje kompleksa i „Belveder“ za čuvanje predsjednikove rezidencije u suradnji s 5. Upravom Zbora nacionalne sigurnosti.  

     
 
SLEEVE PATCH GUARD UNIT ("CASTLE GUARD")  
Vojska ministerstva vnitra Hradní stráž  
Oznaka za rukav Straža u dvorcu  
     

      In addition to the Border Guard, the Ministry of the Interior had another militarily organized unit. In 1976, it was established by order of the Minister of the Interior No. 019/76 Troops of the Ministry of the Interior, of which the Castle Guard also became a part. Since 1978, the Castle Guard has been organizationally and commandingly subordinated to the V. Administration of the National Security Corps. The castle guard guarded the Lány building and the Prague Castle complex. In terms of guard service and protection of the President of the Republic, Prague Castle was competently divided into two guards: "CASTLE" - for representative guarding and "BELVEDÉR" to guard the President's residence in cooperation with the 5th Administration of the National Security Corps.

     

PEOPLE'S MILITIA   NARODNA MILICIJA   Lidové milice

 

      Narodna milicija (Slovački: Ľudové milície; Češki: Lidové milice) zvana i Oružana pesnica radničke klase (Slovački: ozbrojená päsť robotníckej triedy;  Češki ozbrojená pěst dělnické třídy) je bila milicija (naoružane grupe) organizirana od strane Komunističke partije ČSSR između 1948. i 1989. godine. Naslijedili su zavodske milicije, organizirane polovinom 1945. godine da bi spriječile post ratni kaos. 1946. godine ove jedinice su preimenovane u Zavodske straže (Závodní stráže) a naoružanje je svedeno na pištolje.  Bile su dobro naoružane i čuvale su industrijska postrojenja i važnije objekte. Početkom 1948. godine Centralni komitet KP ČSSR odlučuje da oformi naoružane odrede od svojih pripadnika i simpatizera. Te jedinice su 21. 02. 1948. nazvane Radničke milicije, da bi uskoro bile preimenovane u Narodnu miliciju.

     
CAP BADGE SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH
Značka za kape Oznaka za rukav Oznaka za rukav
     

      People's Militias (in Slovak  Ľudové milície, in Czech Lidové milice), also called The armed fist of the working class (in Slovak ozbrojená päsť robotníckej triedy, in Czech ozbrojená pěst dělnické třídy) was a militia organisation of Communist Party of Czechoslovakia between 1948 and 1989. The predecessor of militias were armed groups of factory workers (Závodní milice, factory militias) formed in June 1945 to protect the factories during the post-war chaos. In 1946 they were renamed Závodní stráže (factory guards) and their equipment reduced to pistols. In the middle of February 1948 the Central committee of the Communist Party decided to form armed units from Communist Party members and supporters. On February 21, 1948 these units were renamed Dělnické milice (Worker's Militias). The name was soon changed to People's Militias.

     

CZECHOSLOVAK SSR   ČEHOSLOVAČKA SSR 1960. - 1990.

 
     
MAJOR SENIOR LIEUTENANT SENIOR WARRANT OFFICER
Major Nadporučík Nadpraporčík
major nadporučnik zastavnik
     
     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.