BOSNIAN CROATS POLICE  FORCES
POLICIJSKE SNAGE HRVATSKIH KANTONA

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
BORDER POLICE
OFFICIAL WEBSITE
SIPA WEBSITE
FEDERAL MINISTRY
of INTERIOR
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CROATIAN CANTONS IN B&H    HRVATSKI KANTONI U BiH

 
 
BREAST (ID) BADGE CAP BADGE (old)  
Službena značka Značka za kapu  
 

HERZEGOVINA-NERETVA CANTON    HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA (KANTON 9)

 
      Hercegovačko-neretvanska županija/kanton se prostire na oko 4.400 četvornih kilometara i organizirana je u osam općina: Čapljina, Čitluk, Jablanica, Konjic, Neum, Prozor-Rama, Ravno i Stolac i Grad Mostar, sa oko 225.000 stanovnika. Odlukom Vlade Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i usvojenim Zakonom o unutarnjim poslovima Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, unutarnji poslovi iz nadležnosti županije/kantona se obavljaju u okviru Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Navedenim Zakonom definirani su poslovi i nadležnosti, rukovođenje, kao i organizacija samog Ministarstva. Unutarnji poslovi se obavljaju u ustrojbenim jedinicama Ministarstva, što uključuje Kabinet ministra, Upravu policije i Upravu za administarciju i potporu.  Sjedište Ministarstva je u Mostaru, a rad Uprave policije je organiziran kroz Sektore policije u sjedištu Ministarstva i Policijske uprave Mostar, Konjic i Čapljina.
      Uprava za administraciju i potporu predlaže donošenje zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, te je odgovorna za poslove i zadaće u svezi sa prijavama prebivališta i boravišta, jedinstvenim matičnim brojem, osobnim imenima, matičnim knjigama, registracijom motornih vozila, provođenjem propisa iz oblasti protupožarne zaštite i sl. U Ministarstvu su ukupno zaposlena 1184  djelatnika,  od toga 834 policijska službenika i  350 državnih službenika i namještenika.
 

SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH (older) SLEEVE PATCH (older)
Oznaka za rukav Starija oznaka za rukav Starija oznaka za rukav
     
 

WEST HERZEGOVINA CANTON    ZAPADNOHERCEGOVAČKA ŽUPANIJA (KANTON 8)

 

      Županija Zapadnohercegovačka ima površinu od 1.362,2 km kvadratna. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u općinama koje danas tvore Županiju Zapadnohercegovačku, živjelo je 88.992 stanovnika. Promatrano prema nacionalnoj strukturi 96,8 % stanovništva naše Županije su Hrvati, 1,8% stanovništva su Bošnjaci, 0,25% stanovništva su Srbi a 1,15% su ostali.

      Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke osnovano je 1996. godine a sjedište mu je u Ljubuškom.  Ustrojbene jedinice ovog Ministarstva su Policijske uprave (PU) Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg, a svaka od navedenih PU u svome sastavu ima po jednu Policijsku postaju (PP), a to su PP Grude, PP Ljubuški, PP Posušje i PP Široki Brijeg. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta propisano je da ovo Ministarstvo ima ukupno 469 djelatnika, od toga 287 policijskih službenika i 182 državna službenika i namještenika. Reformom Ministarstva 27. prosinca 2002. godine formirana je Uprava policije na čelu koje se nalazi policijski komesar. Policijski komesar bira se iz policijskih redova a nadležan je za operativno rukovođenje policijskim operacijama.

 
 
WESTERN HERZEGOVINA COUNTY WESTERN HERZEGOVINA CANTON  
Županija Zapadnohercegovačka Kanton Zapadnohercegovački  
Old insignia / Stara oznaka Old insignia / Stara oznaka  
 

POSAVINA CANTON    POSAVSKI KANTON  (KANTON 2)

 
SLEEVE PATCH SLEEVE PATCH (older) ORAŠJE MUNICIPALITI POLICE
Oznaka za rukav Starija oznaka za rukav Policija općine Orašje
     
 

CROATIAN REPUBLIC HERCEG-BOSNA    HRVATSKA REPUBLIKA HERCEG BOSNA

 

      Hrvatska Republika Herceg-Bosna (HR HB) je bila, od strane međunarodne zajednice nepriznat entitet u BiH. Postojala je od 1991. do 1994. godine. Proglašena je 18. 11. 1991. godine pod imenom Hrvatska zajednica Herceg-Bosna (HZ HB) kao posebna politička, kulturna, ekonomska i terotorijalna cjelina u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kriminalni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) zaključuje da Herceg-Bosna osnovana sa namjerom odcjepljenja od BiH i pripajanja Republici Hrvatskoj. Ove su težnje, prema Sudu, poduprte od strane RH što je izraženo, između ostalog, upotrebom hrvatske valute te dodjeljivanjem hrvatskog državljanstva Hrvatima iz BiH. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 14. 09. 1992. godine proglašava HZ HB nelegalnom. Potpisivanjem Washingtonskog sporazuma 1994. godine, Republika Herceg-Bosna prestaje s postojanjem i postaje sastavni dio Federacije BiH. Službenim glavnim gradom je proglašen zapadni Mostar, no budući da je bio ratna zona, efektivni upravni centar je u Grudama.

 

REGULAR POLICE REGULAR POLICE SWAT
Temeljna policija Temeljna policija Specijalna policija
 
     
   
JUSTICE POLICE    
Pravosudna policija    
 

      The Croatian Republic of Herzeg-Bosnia (Hrvatska Republika Herceg-Bosna) was an unrecognized entity in Bosnia and Herzegovina that existed between 1991 and 1994 during the Bosnian War. It was proclaimed on 18 November 1991 under the name Croatian Community of Herzeg-Bosnia, and claimed to be a separate or distinct "political, cultural, economic and territorial whole" in the territory of Bosnia and Herzegovina. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) concluded that Herzeg-Bosnia was founded with the intention to secede from Bosnia and Herzegovina and unite with Croatia. These aspirations, supported by the Republic of Croatia, were manifest, among other things, by Herzeg-Bosnia's use of Croatian currency and Croatian language and the granting by the Republic of Croatia of Croatian citizenship to Croats of Bosnia and Herzegovina. The Constitutional Court of the Republic of Bosnia and Herzegovina declared the Croatian Community of Herzeg-Bosnia illegal on 14 September 1992. Neither the self-proclaimed Croatian Community of Herzeg-Bosnia, nor the later self-proclaimed Croatian Republic of Herzeg-Bosnia were ever internationally recognised. Herzeg-Bosnia ceased to exist in 1994 when it was joined to the Federation of Bosnia and Herzegovina upon the signing of the Washington Agreement by the authorities of Croatia and Bosnia and Herzegovina. The official capital city of Herzeg-Bosnia was western Mostar. However, since Mostar was a war zone, the effective control centre was in Grude.

 
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.