BELARUS ARMED FORCE
BJELORUSKE ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
 
 
 
 
 
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      Bjeloruska vojska, na bjeloruskom jeziku Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь sastoji se od kopnene vojske i zrakoplovstva sa protuavionskom odbranom. Oružanim snagama upravlja Ministarstvo odbrane. Bjelorusija je kopnena zemlja i nema mornaricu. Nedavne reforme preoblikovale su oružane snage u relativno respektabilnu silu, s obzirom na ekonomsko stanje u kojem se zemlja nalazi.

     
 
REGULAR ARMY PATCH REGULAR ARMY PATCH  
Oznaka za rukav Bjeloruske vojske Oznaka za rukav Bjeloruske vojske  
     

      The Armed Forces of Belarus (Belarusian language: Узброеныя сілы Рэспублікі Беларусь - УС РБ) consist of the Army and the Air an Air Defense Forces, all under the command of the Ministry of Defense. Belarus has no navy. The Republic of Belarus has conducted effective military reforms within the last decade which have reshaped its armed forces as a relatively effective force for a small state in somewhat difficult economic conditions.

     
RADIO TEHNICAL AIR DEFENCE    
РАДЬІЕТЗХНІЧНЬІЯ ВОЙСКИ СПА КАМАНДНА-РАЗВЕДВАЛЬНЬІ ЦЕНТР АСОБНЬІ ПОЛК РЗБ
 Protuavionska jedinica veze    
     

      2007. oružane snage su brojale 72 940 pripadnika, a planira se njihov broj smanjiti na 60 000. Većina vojnika su vojni obveznici koji služe obavezni vojni rok od 12 mjeseci za one sa visokim obrazovanjem i 18 mjeseci za ostale. Reformom iz 2001. Kopnena je vojska podijeljena u dvije regije. Zapadna operativna komanda sa sjedištem u Grodnom je formirana od bivšeg sovjetskog 28. korpusa, a Sjeverozapadna operativna komanda,sa sjedištem u Borisovu, od 65-og korusa.

 
MILITARY INFORMATION CENTER MAIN ARMY MEDICAL SENTER TRAINING CENTER "BORISOV" 
Vojni infomacijski centar Glavni vojni medicinski centar Nastavni centar "Borisov"
     

      General purpose military range "BORISOV" in the city of Barisau 100 km from Minsk  Višenamjenski poligon "Borisov" iz Barisau-a koji se nalazi oko stotinu kilometara od glavnog grada Minska

      Current personnel in the armed forces number 72,940 (in 2007), although a reduction to 60,000 is planned. Most soldiers are conscripts serving for a period 12 months (with higher education) or 18 month (without). On 21 December 2001, a major reorganization of the Ground Forces produced two operational-territorial commands, formed from two former corps headquarters. All Belarus ground forces are now grouped within these two commands, the Western Operational Command at Grodno, formed from the previous 28th Army Corps, the former Soviet 28th Army, and the North Western Operational Command, the former 65th Army Corps, at Borisov.

     
SCHOOLS AND TRAINNING CENTRES  VOJNE ŠKOLE I AKADEMIJE
 

      Bjeloruska vojna akademija nastaje 1995. godine objedinjavanjem dviju vojno- obrazovnih ustanova: Protuavionske i raketne škole snaga protuavionske obrane iz Minska te Više vojno-komandne škole iz Minska. Akademijinih deset odjela školuje oficire za trideset i osam specijalnosti, što praktično pokriva sve službe i rodove potrebne bjeloruskim oružanim snagama. Iste te 1995. godine ova vojna školska institucija dobiva i status državne škole što je izjednačava sa civilnim fakultetima.

 

 

 

 
MILITARY ACADEMY "SUVOROV"    
Vojna akademija "Suvorov"    
     

      In 1995 the Military Academy of Belarus was set up on the basis of two military educational institutions - the Minsk Air Defense and Rocket School of the Air Defense Forces and the Minsk Higher Military Command School. Its 10 departments train officers of 38 specialties for practically all arms of service. Also in 1995 it was given the status of a government institution of secondary special military education for young men.

 

INTERNAL TROOPS    UNUTRAŠNJA VOJSKA

 

      Unutrašnja vojska je formirana nakon raspada Sovjetskog saveza, od bivših sovjetskih jedinica unutrašnje vojske. Sastoje se od tri samostalne brigade i sedam samostalnih bataljona. Među tim formacijama se nalazi i Treća samostalna brigada Crvene zastave posebne namjene (V/Ch 3214, smještena u Minsk, u distriktu Uruchcha, „Uručenskaja brigada“). Ova brigada je specijalizirana za suzbijanje nereda, borba protiv terorizma te pomaganju graničnim jedinicama (u slučaju potrebe). Naravno da je brigada osposobljena i za izvršavanje vojnih borbenih djelovanja. Osnovana je 1990. godine, od 334. puka iz sastava 120. motostreljačke gardijske divizije „Rogačov“.

     
PATCH FOR UNIFORM RIGHT SLEEVE COMMUNICATIONS INTERNAL TROOPS OLD PATCH
Desni rukav uniforme 1992 - 1996 Veza - unutrašnja vojska Stari znak
     
   
OLD PATCH    
Stari znak    
     

      The Internal Troops were formed from the former Soviet Internal Troops after the collapse of the Soviet Union. They consist of three independent brigades and seven independent battalions (consecutively numbered). Among the Internal Troops formations is the 3rd Red Banner separate special purpose Brigade (V/Ch 3214, located in Minsk, in the district Uruchcha, "Uruchenskaya Brigade"). This brigade performs crowd control, combating terrorism tasks, and can assist border guards in case of complications. In addition, the brigade has been training for combined arms operations in the event of armed conflict. It was formed in the 1990s on the base of the 334th Regiment of the 120th 'Rogachev' Guards Motor Rifle Division.

     
BORDER PATROL  GRANIČNE JEDINICE
 
BORDER PATROL BORDER PATROL BORDER PATROL  STATE 
Granična straža s novom zastavom Granične jedinice COMMITTEE
    Komanda graničnih jedinica
     
   
OLD INSIGNIA    
 with old Belarusian flag    
(sa starom bjeloruskom zastavom)    
     
COMMUNICATIONS  JEDINICE VEZE
 
INTERNAL TROOPS COMMUNICATIONS 12th COMMUNICATIONS 228th COMM. BRIGADE
Jedinica veze unutrašnje vojske  12. brigada veze AVPS 228. borbena brigada veze
     
120th GUARDIAN MECHANIZED INFANTRY DIVISION
120. GARDIJSKA MEHANIZIRANA PJEŠADIJSKA DIVIZIJA
 
HQ COMMUNICATIONS TRANSPORT
Štab divizije Jedinica veze Transportna jedinica
     
PARATROOPERS  PADOBRANSKE JEDINICE
 
On paratroopers patches you can find words "Power, quickness, attack". Na padobranskim oznakama se često može pronaći riječi "Snaga, brzina, napad". 
 
PARATROOPERS AIRBORNE TROOPS 38th PARA BRIGADE
Zračno desantna vojska Zračno-desantne trupe 38. padobranska brig.
     
   
350th PARA BRIGADE    
350. meh.brig. padobranci    
     
OTHER UNITS  OSTALE JEDINICE
 
SPECIAL MOBILE MECH BRIGADE 62nd MISSILE AND ROCKET BRIGADE 37. GUARDIAN BRIGADE "Polock" 
Specijalna mobilna mehanizirana brigada 62. raketna protivavionska brigada 37. gardijska oklopna brigada
     
8th DISCIPLINARY BATT.   50th MECH BRIGADE
8. disciplinski bataljon   50. mehanizirana brigada
   
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.