ZDRUŽENJE ZBIRATELJEV POLICIJSKIH INSIGNIJ SLOVENIJA
POLICE INSIGNIA COLLECTORS ASSOCIATION SLOVENIA
nazaj   back

 

 
UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR DISCIPLINSKA KOMISIJA
MANAGING BOARD CONTROL BOARD DISCIPLINE COMMISSION
BRANKO  ZUPANIČ PETER  POZNIČ MILAN  STOJAKOVIČ
predsednik / president predsednik / president predsednik / president

branka.zupanic@triera.net

peter.poznic@amis.net

milan.stojakovic@siol.net

     
BOŠTJAN SEVER RENE RAYMOND GULIN PETER ŽUPANC
podpredsednik / vice-president član / member član / member
bostjan.sever@siol.net

rene.gulin@gmail.com

peter.zupanc@masicom.net

     
GORAZD FERLINC TONE  NOVAK DAMIR  TRINAJSTIĆ
tajnik / secretary član / member član / member

goranferlinc@gmail.com

novak.toni@siol.net

trinajstic1@ri.t-com.hr

     
DRAGAN  KOKOT    
blagajnik / cashier