Kratek zgodovinski pregled nastanka Slovenske policije

Slovenian police history - short rewiev
nazaj  back
   

Avstro – Ogrska monarhija Kraljevina Jugoslavija

Austro-Hungarian Monarchy

Kingdom of Yugoslavia

Narodna zaščita Milica
Peoples Protection Service Militia
 
Policija  
Police