ZDRUŽENJE ZBIRATELJEV POLICIJSKIH INSIGNIJ SLOVENIJA
POLICE INSIGNIA COLLECTORS ASSOCIATION SLOVENIA
nazaj     back

 

NASLOV ADDRESS: TRANSAKCIJSKI RAČUN    BANK ACCOUNT
 
ZZPI SLOVENIJA NOVA KMB
Antolčičeva 24 Številka Account  04173- 0000644953
SI-2000 Maribor Davčna številka Tax number
SLOVENIJA 59453621
   
Članarina za leto 2015 bo ostala nespremenjena 15 eurov, od leta 2016 pa bo članarina ZZPI Slovenije 20 eurov.
   
For year 2015 membership fee will stay 15 Euros, in 2016 membership fee will be 20 Euros.
  .