ZDRUŽENJE ZBIRATELJEV POLICIJSKIH INSIGNIJ SLOVENIJA
POLICE INSIGNIA COLLECTORS ASSOCIATION SLOVENIA
nazaj Ý back

 

Sebastiano Zuliani

 

      V letu 2012 sem se upokojil, pred tem sem od leta 1978 delal v državni italijanski policiji na različnih delovnih mestih. Služboval pa sem največ v domačem rojstnem kraju Vidmu (Udine) in šel v pokoj kot glavni narednik.

      Ker sem se upokojil sem začel ustvarjati zbirko vseh policijskih predmetov in modelov vozil policijskih enot. Že pred desetimi leti sem ustvaril prvo zbirko, vendar sem zaradi obilo dela v službi, moral opustiti ta prečudovit hobi. Sedaj je napočil čas, da povečam svojo zbirko.

 

E-mail: sebastianozuliani2@yahoo.it

 
Address:   ZULIANI Sebastiano

Via Chisimaio  137, Udine, Italy

 
 

      Mi sono arruolato nella Polizia di Stato Italiana nel 1978. A quei tempi, fino all'aprile del 2001 era un corpo militare e si chiamava Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Ho fatto quasi sempre servizio a Udine, la mia città di nascita. Sono stato assegnato alla Squadra Mobile (Polizia investigativa) poi alla Squadra Volante ((servizio di pronto intervento) , ho fatto il Poliziotto di Quartiere ed infine di nuovo alla Squadra volante. Nell'aprile di quest'anno sono andato in pensione con il grado di Sovrintendente capo (Sergente Capo).
      Da quando sono in pensione ho iniziato a fare collezione di tutto quanto riguarda le forze di Polizia e di modellini dei veicoli delle forze di Polizia. 10 anni fa facevo collezione ma ho abbandonare questo bellissimo hobby perchè lavoravo molte ore e avevo poco tempo libero.

 

Galerija slik    Photo gallery