ZDRUŽENJE ZBIRATELJEV POLICIJSKIH INSIGNIJ SLOVENIJA
POLICE INSIGNIA COLLECTORS ASSOCIATION SLOVENIA
nazaj Ý back

 

Madjar Marjan

 

     Marjan MADJAR, roj. 01.11.1956, stanujoč Volaka 31, 4224 Gorenja vas, opravljam delo stalnega dežurnega na PP Škofja Loka. V milici in policiji sem od leta 1979. Zbiram policijske našitke iz ZDA ter oznake s kap in značke s celega sveta. Z   zbiranjem navedene tematike sem pričel okoli leta 1997, točno se ne spominjam. Takrat sem pričel z zbiranjem oznak s kap. Ko pa sem prejel našitek iz San Francisca, mi je bil ta tako všeč, da sem se odločil poskusiti tudi v tem. Zbirka je hitro rasla predvsem zaradi začetniške vneme, težave pa so se pojavile pri nabavi materiala za zamenjavo. Prav dobro se spominjam časov, ko našitkov, kaj šele drugih stvari, ni bilo mogoče dobiti niti kupiti. Časi so se obrnili na bolje, uporabil sem tudi prijatelje in gordijski vozel je bil rešen. Kljub temu težave še vedno obstajajo in se jih verjetno zbiralci nikoli ne bomo znebili, vendar je danes veliko lažje kot na začetku. Mojji polni dve vitrini krasi okoli 375 oznak s kap, v dveh manjših okvirjih pa je okoli 500 malih značk. Enega izmed teh sem razstavil tudi na Srečanju v Črnomlju. Imam tudi okoli 3.000 našitkov. Vsa zbirka se nahaja doma.

 

E-mail: marjan.madjar@volja.net

 

     Marjan MADJAR, born on the first of November 1956. Live in small village in Volaka in Gorenjska region, Slovenia. I am dispatcher on the Police Dept. Skofja Loka. Married, live with my wife and two son‘s. I collect police patches from USA and cap badges and pins from all over the world. I started to collect in 1997, I don‘t know precise. Stareted with cap badges. When I got the first patch from San Francisco, I make a decision to collect patches too. In two glass cases I have about 375 cap badges and about 500 pins in other two frames. I show one pin frame in SWAP meeting in Crnomelj. Also have about 3000 patches from USA. This moment I exchange patches only with one friend from USA. Each time we excgange 20 – 30 patches. I am glad to visit all SWAP meeting of PICA Slovenia. It will be also very interesting to visit some foreign SWAP meetings.

 

Galerija slik    Photo gallery