UNITED NATIONS ORGANIZATION
ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA

 

 
 
 
 
 
UNITED NATIONS 

OFFICIAL WEB SITE

DEPARTMENT OF 

PEACEKEEPING

OPERATIONS SITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Organizacija ujedinjenih naroda (engleski: The United Nations UN; francuski: Organisation des Nations Unies ONU) je međunarodna organizacija čiji su ciljevi promocija i provođenje suradnje u međunarodnom pravu, međunarodne sigurnosti, ekonomskog razvoja, socijalnog napretka, ljudskih prava, ljudskih prava, građanskih sloboda, političkih sloboda, demokracije i uspostave trajnog mira. UN je osnovan 1945, da bi nadomjestio "Ligu naroda", da bi zaustavio ratove među zemljama te omogućio platforme za pregovore. Sastavljen je od mnogobrojnih podružnica koje mu omogućuju izvršenje svih ovih misija.

      The United Nations (UN; French: Organisation des Nations Unies, ONU) is an international organization whose stated aims include promoting and facilitating cooperation in international  law, international security, economic development, social progress, human rights, civil rights, civil liberties, political freedomos, democracy, and the achievement of lasting world peace. The UN was founded in 1945 after World War II to replace the League of Nations, to stop wars between countries, and to provide a platform for dialogue. It contains multiple subsidiary organizations to carry out its missions.

     
PEACEKEEPING UN CIVILIAN POLICE ex YUGOSLAVIA MISSIONS
Mirotvorne snage Policije u misijama Misije u ex Jugoslaviji
     
MISSION IN LEBANON OTHER MISSIONS UN SECURITY
Misije u Libanonu Ostale misije UN security
     
   
UN MEDALS    
Medalje UN-a    
     

      Ujedinjeni narodi su kod osnivanja imali 51 zemlju članicu, dok se danas taj broj popeo na 193 zemlje. Organizacija ima šest osnovnih organa: Generalne skupštine (glavna odlučujuća skupština), Vjeća sigurnosti (donosi rezolucije u vezi mira i sigurnosti), Ekonomsdko i socijalno vijeće (pomoć u promociji međunarodne ekonomske i društvene suradnje i razvoja), Sekretarijat (omogućuje studije, informacije ipotrebe Un-a), Međunarodni sud pravde (glavni sudski organ UN-a) i Vijeće povjerenja UN-a (trenutno neaktivno). Sjedište UN-a se nalazi na exteritorijalnom prostoru u New York-u, sa nekoliko glavnih ureda u Ženevi, Najrobiju i Beču. Organizacija se financira "članarinom" i dobrovoljnim prilozima država članica. U upotrbi je šest službenih jezika: arapski, kineski, engleski. francuski, Ruski i Španjolski.

 

      At its founding, the UN had 51 member states; there are now 193. The organization has six principal organs: the General Assembly (the main deliberative assembly); the Security Council (for deciding certain resolutions for peace and security); the Economic and Social Council (ECOSOC) (for assisting in promoting international economic and social cooperation and development); the Secretariat (for providing studies, information, and facilities needed by the UN); the International Court of Justice (the primary judicial organ); and the United Nations Trusteeship Council (which is currently inactive). The United Nations Headquarters resides in international territory in New York City, with further main offices at Geneva, Nairobi, and Viena. The organization is financed from assessed and voluntary contributions from its member states, and has six official languages: Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish.

     
     
 

UNITED NATIONS EMBLEM   AMBLEM UJEDINJENIH NARODA

 

      Simbol (znak) Ujedinjenih Naroda usvojen je (odobren) 07. 12. 1946. godine. Znak predstavlja kartu svijeta sa azimutnom projekcijom centriranom na Sjeverni pol, koja je upisana u vijenac od stiliziranog lovorovog lišća. Zlatne je boje, a morske površine su bijele. projekcija prikazuje kartu zemlje do šezdeset stupnjeva južne širine i uključuje i pet koncentričnih krugova. Maslinove grančice simboliziraju mir. Karta svijeta predstavlja područje na kojem Organizacija Ujedinjenih Naroda radi na ostvarenju svojih glavnih ciljeva: mira i sigurnosti.

     
       
     

      The current United Nations emblem was approved on 7 December 1946. The design is "a map of the world representing an azimuthal equidistant projection centred on the North Pole, inscribed in a wreath consisting of crossed conventionalized branches of the olive tree, in gold on a field of smoke-blue with all water areas in white. The projection of the map extends to 60 degrees south latitude, and includes five concentric circles". Olive branches symbolize peace. The world map depicts the area of concern to the United Nations in achieving its main purpose, peace and security.

     
 

UNITED NATIONS FLAG   ZASTAVA UJEDINJENIH NARODA

 

      Zastava Ujedinjenih Naroda odobrena je 20. 10. 1947. godine. Službeni logo Ujedinjenih Naroda je položen u centar zastave svijetloplave boje. Dimenzije zastave su u omjeru 2:3 ili 3:5, a mogu biti istih proporcija kao i zastava zemlje domaćina, gdje se zastava koristi. Amblem je veličine polovice visine zastave i postavlja se u centar zastave.

     
     
     

      The United Nations flag was approved on 20 October 1947. The official emblem of the United Nations in white, centered on a light blue ground. (PMS 279). Hoist (width) : Fly (length) 2:3 or 3:5 or the same proportions as the national flag of any country in which the UN flag is flown; the emblem is one half of the hoist and is entirely centered.

     
ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.