MISCELLANEOUS
RAZNE OZNAKE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOT ADOPTED INSIGNIAS    NEPRIHVAĆENE OZNAKE
 
   
     
     
INSIGNIAS FROM 23.10.1991 - 20.05.1992   OZNAKE KORIŠTENE 23.10.1991-20.05.1992.
 
     
     
     
DECORATIONS    ODLIKOVANJA
 

      Ordeni i medalje Savezne Republike Jugoslavije dodjeljivani su u skladu sa saveznim Zakonom o odlikovanjima objavljenom u Službenom listu SRJ broj 59 od 04. 12. 1998. godine. S obzorim da je zakon donešen 6 godina poslije proglašenja SRJ, u tom periodu nisu dodjeljivana odlikovanja. Odlikovanja je dodeljivao predsjednik SRJ, a kada je proglašena Državna zajednica SCG predsjednik Srbije i Crne Gore. Slobodan Milošević je dodelio više od 15.000 različitih odlikovanja, Vojislav Koštunica, za vreme svog mandata, uručio je 3.152 odlikovanja. Svetozar Marović, jedini predsednik Srbije i Crne Gore, uručio je oko 1.800 odličja. Zadržana su neka ranija odlikovanja SFRJ, kao npr. Orden narodnog heroja, Orden slobode, Orden za hrabrost, Orden jugoslovenske zastave. Odlikovanja su podjeljena u četiri grupe: ordeni, velika odlikovanja, medalje i spomenice.

      Orders and medals were awarded in the Federal Republic of Yugoslavia (and later Serbia and Montenegro) between 1998 and 2006. Before the 1992 dissolution of SFR Yugoslavia, the Orders and medals of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia were awarded. Some of the old pre-1992 SFRY orders and medals were retained by FR Yugoslavia, while some new were established. Orders and medals of FR Yugoslavia were regulated by the Law on Decorations of Federal Republic of Yugoslavia adopted on 4 December 1998. Between 1992 and 1998, no decorations were awarded in FR Yugoslavia. All decorations were divided into four grades: orders, higher decorations, medals and commemorative medals.

     
ORDERS    ORDENI
 
ORDER OF BRAVERY   ORDEN ZA HRABROST
 

      Dodeljuje se pripadnicima oružanih snaga SFRJ koji su u borbi protiv neprijatelja učinili djela u kojima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost ili koji su se na bojnom polju posebno istakli ličnom hrabrošću.

     
   
     

Član 7

      Orden za hrabrost ima jedan stepen i dodeljuje se pripadnicima Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova koji su izvršili dela u kojima je došla do snažnog izražaja njihova lična hrabrost ili koji su se u odbrani i bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije naročito istakli ličnom hrabrošću. Za takva dela Orden za hrabrost dodeljuje se i drugim pojedincima. Ovaj orden dodeljuje se i pojedincima koji u izuzetno opasnim situacijama, spasavajući ljudske živote ili materijalna dobra, ispolje izvanrednu ličnu hrabrost i samopregor.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
ORDER OF THE WAR BANNER   ORDEN RATNE ZASTAVE
 

      Kada je 1998.godine Orden ratne zastave uvršten u odlikovanja SR Jugoslavije, pretrpio je manje izmjene. Sa zastave trobojke, koja se nalazi iza vojnika skinuta je petokraka, dok je ćirilično-latinični natpis na Ordenu zamijenjen ćiriličnim natpisom: „za slobodu i nezavisnost otadžbine“.

     
   
3rd CLASS    
3. stepen    

Član 7

      Orden ratne zastave ima tri stepena i dodeljuje se za izuzetne zasluge u komandovanju većim vojnim formacijama.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
ORDER OF MERIT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF YUGOSLAVIA    
ORDEN ZASLUGA ZA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU
 

      Orden zasluga za Saveznu Republiku Jugoslaviju je bilo odlikovanje Savezne Republike Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore. Orden je ustanovljen 04. 12. 1998. godine donošenjem Zakona o odlikovanjima SRJ. Dodeljivao se za: „zaluge za državu i građane Savezne Republike Jugoslavije“. Orden zasluga za Saveznu Republiku Jugoslaviju je ustanovljen po uzoru na Orden Republike iz vremena SFR Jugoslavije. Orden je u potpunosti zadržao izgled prethodnog Ordena, s tim što je grb SFRJ, koji se nalazio u centru Ordena, zamjenjen je grbom SRJ. Dodjeljivao ga je Predsjednik Republike, a kasnije predsjednik Državne zajednice SCG.

     
   
     

Član 7

      Orden zasluga za Saveznu Republiku Jugoslaviju ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge za državu i građane Savezne Republike Jugoslavije.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
ORDER OF THE YUGOSLAV ARMY     ORDEN VOJSKE JUGOSLAVIJE
 
     
 
2nd CLASS 3rd CLASS  
2. stepen 3. stepen  
     

Član 7

      Orden Vojske Jugoslavije ima tri stepena i dodeljuje se za naročite zasluge u izgradnji i jačanju oružanih snaga Savezne Republike Jugoslavije ili za naročite uspehe u rukovođenju vojnim jedinicama, odnosno vojnim ustanovama u njihovom osposobljavanju za odbranu nezavisnosti Savezne Republike Jugoslavije.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
ORDER OF NJEGOS     ORDEN NJEGOŠA
 

      Orden Njegoša je bilo odlikovanje Savezne Republike Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore u tri stepena. Orden je ustanovljen 04. 12. 1998. godine donošenjem Zakona o odlikovanjima SRJ. Imao je tri stepena i dodeljivao se za: „za zasluge u oblasti društvenih i hunabističkih nauka“. Dodjeljivao ga je Predsjednik Republike, a kasnije predsednik Državne zajednice SCG.  Najviše se dodeljivao poslijee NATO agresije na SRJ, juna 1999. godine.

     
   
     

Član 7

      Orden Njegoša ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
ORDER FOR MERIT IN DEFENCE AND SECURITY
ORDEN ZA ZASLUGE U OBLASTIMA ODBRANE I BEZBEDNOSTI
 

      Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti je bilo odlikovanje Savezne Republike Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore u tri stepena. Orden je ustanovljen 04. 12. 1998. godine donošenjem Zakona o odlikovanjima SRJ. Imao je tri stepena i dodeljivao se za: „izuzetno zalaganje u obavljanju dužnosti, i izvrašavanje zadataka u odbrani i bezbednosti Otadžbine“. Izgled Ordena predstavlja nešto izmenjeni Orden za vojne zasluge, koji se nalazio u redu odlikovanja SFRJ. Dok su zamenice (trake) odlikovanja u potpunosti preuzete od Ordena za vojne zasluge. Dodjeljivao ga je Predsjednik Republike, a kasnije predsednik Državne zajednice SCG.  Najviše se dodeljivao poslijee NATO agresije na SRJ, juna 1999. godine.

     
   
3rd CLASS    
3 stepen    

Član 7

      Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti ima tri stepena i dodeljuje se za uzorno i nadprosečno izvršavanje dužnosti i zadataka u ovim oblastima. Pravnim licima i jedinicama i ustanovama Vojske Jugoslavije i jedinicama ministarstva unutrašnjih poslova ordeni se dodeljuju u najnižem stepenu.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
HIGHER DECORATIONS    VELIKA ODLIKOVANJA
 
MEDAL OF HONOR   MEDALJA ČASTI
 
   
     

Član 8

      Medalja časti dodeljuje se za dela ličnog herojstva, izvan i iznad zahteva dužnosti.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
MEDALS    MEDALJE
 
STATE LONG SERVICE MEDAL   MEDALJA ZA DUGOGODIŠNJU REVNOSNU SLUŽBU DRŽAVI
 
     
   
10 YEARS OF SERVICE    
10 godina revnosne službe    

Član 9

      Medalja za dugogodišnju revnosnu službu državi dodeljuje se za 10, 20, 30 i 40 godina besprekorne službe u državnom organu.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
DEFENCE AND SECURITY LONG SERVICE MEDAL
MEDALJA ZA DUGOGODIŠNJU REVNOSNU SLUŽBU U OBLASTIMA ODBRANE I BEZBEDNOSTI
 
     
 
20 YEARS OF SERVICE 10 YEARS OF SERVICE  
20 godina revnosne službe 10 godina revnosne službe  

Član 9

      Medalja za dugogodišnju revnosnu službu u oblastima odbrane i bezbednosti dodeljuje se za 10, 20, 30 i 40 godina besprekorne službe u ovim oblastima.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
MEDAL OF MERIT IN ECONOMY   MEDALJA ZA ZASLUGE U PRIVREDI
 
     
 
SILVER BRONZE  
Srebrena medalja Brončana medalja  
     

Član 9

      Medalja za zasluge u privredi ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti industrije, saobraćaja, trgovine, bankarstva, finansija, zanatstva i turizma.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
MEDAL OF MERIT IN AGRICULTURE   MEDALJA ZA ZASLUGE U POLJOPRIVREDI
 
GOLD SILVER BRONZE
Zlatna medalja Srebrena medalja Brončana medalja
     

Član 9

      Medalja za zasluge u poljoprivredi ima tri stepena i dodeljuje se za zasluge u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
DEFENCE AND SECURITY MEDAL OF VIRTUE
MEDALJA ZA VRLINE U OBLASTIMA ODBRANE I BEZBEDNOSTI
 
     
   
     
     

Član 9

      Medalja za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti ima jedan stepen i dodeljuje se za zalaganje u obavljanju dužnosti u ovim oblastima.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
DEFENCE AND SECURITY MEDAL OF MERIT
MEDALJA ZA ZASLUGE U OBLASTIMA ODBRANE I BEZBEDNOSTI
 
     
   
     

Član 9

      Medalja za vrline u oblastima odbrane i bezbednosti ima jedan stepen i dodeljuje se za pokazane vrline u ovim oblastima.

Zakon o odlikovanjima Savezne Republike Jugoslavije, "Sl. list SRJ" br. 59 od 04.12.1998; 21/01

     
     
     
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.