NAVY of SERBIA & MONTENEGRO
RATNA MORNARICA SiCG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAP BADGES OZNAKE ZA KAPE

 

      Znak Ratne mornarice Državne zajednice Srbije i Crne Gore (Vojske Jugoslavije) sastoji se od dvoglavog bijelog orla zlatnih kljunova, jezika, nogu i kandži; zlatnog sidra; zastave Državne zajednice Srbije i Crne Gore (Savezne Republike Jugoslavije) i zastava Republike Srbije i Republike Crne Gore. Oznaku Ratne mornarice koriste svi profesionalni pripadnici vida Ratne mornarice Vojske Jugoslavije na šapkama i beretkama. 2001. godine dva su sidra zamjenjena jednim i znak je prestiliziran. Iste oznake koristili su i pripadnici Rječne flotile.

 

2001 - 2007

 
 
ADMIRAL ADMIRAL  
 Admiral  Admiral  
     

 
OFFICER OFFICER  
Oficiri Oficiri  
  Alveto 2000  
 

      The State Union Serbia and Montenegro Navy (and River Flotilla) insignia consit of twoheaded white eagle with golden beaks, tongues, legs and claws; two golden anchor; the Serbia and Montenegro flag (Federal Republic of Yugoslavia) and the flags of Republic of Serbia and Republic of Montenegro. All professional Navy personnel wear these insignia on the caps and berets. In 2001 insignia was redesigned, one instead two anchors, and diferent positions of flags.

     
 
NCO NCO  
Podoficiri Podoficiri  
  Alveto 2000  

      Prestilizacija starih oznaka na šapkama i beretkama izvršena je na osnovi odluke Saveta za odevanje vojnih lica i poslije usvajanja probnih oznaka. Redizajn je na osnovi idejnih rješenja kapetana korvete Slobodana Vukovića uradio g. Vladimir Labat Rovnjev, autor svih oznaka u VJ. Znak je prestiliziran nakon brojnih primjedbi pripadnika Ratne mornarice. Kao prvo, na znaku su bila dva ukrštena sidra, što je do tada, u srpskoj heraldici bio znak za trgovačku mornaricu. Ova su dva sidra bila položena na postolju od stiliziranog lišća mirte (po tumačenju autora). Mirta je simbol starogrčkih sveštenika i nema primjenu u suvremenoj ikonografiji. U vojničkoj heraldici uglavnom se upotrebljavaju stilizacije lovora i hrasta. Lovor simbolizira čast i slavu, a hrast snagu i postojanost. Oznake su svojom veličinom i bojom dimenzionirane kako bi pratile ostale detalje uniformi (u RM su postojale tri vrste šapki). Oznake za kape (osim za mornare) rade se tkanjem, a predviđa se i izrada vezenjem. Oznake za beretke se izrađuju u metalu.    

       The redesign of the old insignia on the hats and berets was performed on the basis of the decision of the Council for the Dressing of Military Personnel and after the adoption of the trial insignia. The redesign was made on the basis of the conceptual solutions of the corvette captain Slobodan Vukovic by Mr. Vladimir Labat Rovnjev, the author of all labels in the VJ. The emblem was redesigned after numerous remarks by members of the Navy. First of all, there were two crossed anchors on the insignia, which until then, in Serbian heraldry, was a sign for the merchant navy. These two anchors were laid on a pedestal of stylized myrtle leaves (according to the author's interpretation). Myrtle is a symbol of ancient Greek priests and has no application in modern iconography. Stylizations of laurel and oak are mainly used in military heraldry. Laurel symbolizes honor and glory, and oak strength and perseverance. The badges were dimensioned with their size and color to follow other details of the uniform (there were three types of hats in the RM). Markings for hats (except for sailors) are made by weaving, and embroidery is also envisaged. Badges for berets are made in metal.

     

1992 - 2001

OFFICERS OFFICERS OFFICERS
Oficiri Oficiri Oficiri
  Megaplast 1996 Alveto 1995
     
NCO's NCO'S SOLDIERS
Podoficiri Podoficiri Mornari
  Alveto 199? Alveto 199?
     
SOLDIERS SOLDIERS SOLDIERS
Mornari Mornari Mornari
Megaplast 1996 GOSI Alveto 2000
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.