SERBIAN & MONTENEGRO MILITARY RANKS
ČINOVI VOJSKE SiCG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARMY & AIR FORCE   KoV i RV i PVO
 
Vojna lica u KoV i RV i PVO oznake činova nose:
1) na naramenicama bluze i šinjela;
2) na navlakama za naramenice bluze vojničke, košulje ljetne, mantila i vjetrovke,
3) na lijevoj strani grudi bluze planinske, vjetrovke planinske, pelerine, mantila kišnog i radne i specijalne odjeće.

t.198 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 
ARMY AND AIR FORCE RANKS INSIGNIAS    OZNAKE ZA ČINOVE
 

      Činovi oficira KoV i RV i PVO označavaju se na naramenicama odnosno navlakama za naramenice metalnim  ili vezenim zvjezdicama zlatnožute boje, veličine 18 mm, računajući raspon između vrhova suprotnih krakova.

OFFICERS & NCO's Oficira i podoficiri

t. 204. - Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989

      Oznake klasa vojnih službenika su po obliku i načinu označavanja iste kao i oznake odgovarajućih činova mlađih oficira i oficira, s tim što su širiti srebrnobijele boje, a umjesto zvjezdica - rozete sbb iste veličine.
MILITARY CLARKS  Vojni službenici

t. 214.-Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989

 

GENERALS GENERALI

 
Naramenice odnosno navlake za naramenice su:

3) za generale oivičene lovorovim vijencem izvezenim od prediva zlatnožute boje, širine 5 mm, sa 13 do 14 listova na 100 mm; na 10 mm od ramenog šava izvezen je ili izrađen od metala generalski znak, koji čine dvije lovorove grančice i ukršteni topovska cijev i sablja. Širina znaka je 33 mm, a visina 26 mm. Na ratnim uniformama generala naramenice su umjesto lovorovim vijencem oivičene pljosnatim gajtanom, širine 3 mm.

t.206 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

Zvjezdice za označavanje čina generala su zlatnožute boje izvezene od prediva ili izrađene od metala. Veličina zvjezdice je 20 mm, računajući raspon između vrhova suprotnih krakova. 

t.205 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

GENERAL of the ARMY   GENERAL ARMIJE

     
 

GENERAL COLONEL  GENERAL PUKOVNIK

   
SERVICE UNIFORM    
Redovna uniforma    
Summer shirt  Ljetna košulja    
     
 

GENERAL Lt. COLONEL   GENERAL POTPUKOVNIK

 
Ceremonial uniform SERVICE UNIFORM  
Svečana uniforma Redovna uniforma  
     
 

GENERAL MAJOR  GENERAL MAJOR 

SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM
Redovna uniforma Redovna uniforma Redovna uniforma
  Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja
 

OFFICERS  OFICIRI

Naramenice odnosno navlake za naramenice su:

1) za oficire čina poručnika do kapetana I klase oivičene našivenim ili izvezenim širitom zlatnožute boje, širine 3 mm;

2) za oficire čina majora do pukovnika oivičene dvama, u razmaku od 2mm, našivenim ili izvezenim širitima zžb, širine 3mm;

t.206 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

Oficiri KoV i RV i PVO, pored širita, na naramenicama nose i zvjezdice, i to: potporučnik, major i general-major -  jednu zvjezdicu; poručnik, potpukovnik i general-potpukovnik - dvije zvjezdice; kapetan, pukovnik i general-pukovnik tri zvjezdice; i kapetan I klase i general armije - četiri zvjezdice.

t.207 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 

COLONEL PUKOVNIK

Ceremonial uniform SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM
Svečana uniforma Redovna uniforma Redovna uniforma
  Summer shirt  Ljetna košulja  
     
 

LIEUTENANT COLONEL   POTPUKOVNIK

Ceremonial uniform SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM
Svečana uniforma Redovna uniforma Redovna uniforma
  Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja
     
   
SERVICE UNIFORM    
Redovna uniforma    
Jacket  Bluza    
     
 

MAJOR  MAJOR

 
   
COMBAT UNIFORM    
Ratna uniforma    
     
 

SENIOR CAPTAIN  KAPETAN 1. KLASE

 
SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM  
Redovna uniforma Redovna uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja  
     
 

CAPTAIN  KAPETAN

 
SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM  
Redovna uniforma Službena uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja Raincoat  Mantil (kišni)  
     
 

FIRST LIEUTENANT  PORUČNIK

SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM SERVICE UNIFORM - WINTER COAT
Redovna uniforma Ratna uniforma Službena uniforma - šinjel
Summer shirt  Ljetna košulja    
     
 

SECOND LIEUTENANT    POTPORUČNIK

 
SERVICE UNIFORM - WINTER COAT COMBAT UNIFORM - SHIRT  
Službena uniforma - šinjel Ratna uniforma - košulja  
     
 
ON TOP      NA VRH
 

NON COMMISSIONED OFFICERS  MLAĐI OFICIRI

 

     Činovi mlađih oficira KoV i RV i PVO označavaju se zvjezdicama i širitima zlatnožute boje i to: vodnik -  jedan širit i jedna zvjezdica; vodnik prve klase - jedan širit i dvije zvjezdice; stariji vodnik - jedan širit i tri zvjezdice; stariji vodnik I klase - jedan širit i četiri zvjezdice; zastavnik - dva širita i jedna zvjezdica; zastavnik I klase - dva širita i dvije zvjezdice.

     Širiti, širine 3 mm, našivaju se ili vezu na naramenice, odnosno navlake za naramenice pod kutom od 90º, na oko 5 mm od šava rukava, sa tjemenom ugla okrenutim ka vratu. Razmak između širita je 4 mm.

t.201 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 

WARRANT OFFICER 1 CLASS  ZASTAVNIK 1. KLASE

 
SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM  
Redovna uniforma Ratna uniforma  
     
 

WARRANT OFFICER  ZASTAVNIK

   
COMBAT UNIFORM    
Ratna uniforma    
     
 

FIRST SERGEANT STARIJI VODNIK 1. KLASE

 
SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM  
Redovna uniforma Ratna uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja  
     
 

STAFF SERGEANT  STARIJI VODNIK

 
SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM  
Redovna uniforma Ratna uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja    
     
 

MASTER SERGEANT   VODNIK 1. KLASE

 
SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM  
Službena  uniforma Ratna i radna uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja  
     
 

SERGEANT  VODNIK

 
SERVICE UNIFORM SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM
Redovna uniforma Redovna uniforma Ratna i radna uniforma
Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja Summer shirt  Ljetna košulja
     
COMBAT UNIFORM    
Ratna i radna uniforma bluza    
     
ON TOP     NA VRH
 

SOLDIERS  VOJNICI

      Činovi vojnika / mornara označavaju se crvenim svilenim širitom, širine 7 mm, i to: razvodnik - jedan širit; desetar - dva širita i mlađi vodnik - tri širita. Oznake činova imaju oblik pravog ugla, čije je tjeme na naramenicama okrenuto ka vratu, a na rukavima i grudima - nadolje. Kraci oznaka na rukavima i grudima su dužine 40 mm, a na naramenicama - prema širini naramenica. Razmak između širita je 4 mm.

t.200 -Pravilnik o vojnim uniformama OS SFRJ iz 1989.

 

JUNIOR SERGEANT MLAĐI VODNIK

   
SERVICE UNIFORM    
Redovna uniforma    
Summer shirt  Ljetna košulja    
     
 

CORPORAL  DESETAR

 
SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM  
Redovna uniforma Ratna i zimska uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja Winter coat  Šinjel i bluza  
     
 

PRIVATE FIRST CLASS  RAZVODNIK

 
 
SERVICE UNIFORM COMBAT UNIFORM  
Redovna uniforma Ratna uniforma  
Summer shirt  Ljetna košulja Winter coat  Šinjel i bluza  
     

PRIVATE  VOJNIK

   
no insignia    
     
 

MILITARY ACADEMY CADETS  PITOMCI VOJNIH AKADEMIJA

     
 
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.