SPECIAL FORCES
VSCG SPECIAL FORCES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIAL FORCES CORPS  KORPUS SPECIJALNIH JEDINICA  Корпус специјалних јединица

 

    Znak pripadnika Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije sastoji se od dvoglavog bijelog orla u poletu uzdignutih krila; zlatnih kljunova, jezika, nogu i kandži; dva zlatna ukrštena mača; vijenca čija je lijeva strana od lovorovog, a desna strana od hrastovog lišća zlatne boje; zastave Savezne Republike Jugoslavije i zastava Republike Srbije i Republike Crne Gore, na štitu purpurne boje. Znak Korpusa specijalnih jedinca nose svi profesionalni pripadnici Korpusa na desnom rukavu uniforme. Na lijevom rukavu je redovna oznaka Vojske Jugoslavije. KORPUS SPECIJALNIH JEDINICA se sastojao od 63. padobranske brigade, 72. jurišnog bataljona i 1. gardijske brigade.

 
 
BERET BADGE EMBROIDERED PLASTIC
Oznaka za beretke Vezeni Plastika na platnu
GOSI (bez godine proizvodnje)    
     

     The insignia of the Special forces corps of the Armed forces of Yugoslavia consist of twoheaded white eagle with raised wings; golden beaks, tongues, legs and claws; two crossed golden swords; a weath whose left side is madden from laurel leaves and wright side of oak leaves in golden colour; the flag of the Federal Republic of Yugoslavia and the flags of Republic of Serbia and Republic of Montenegro on the purple-coloured shield. The professional personnel of the Corps wear these insignia on the right sleeve of the uniform. SPECIAL FORCES CORPS: 63rd parachute regiment, 72nd attack battalion and 1st guardian brigade.

 

63rd PARACHUTE REGIMET  63. PADOBRANSKA BRIGADA  63. Падобранска бригада

 

     Znak pripadnika 63. padobranske brigade Vojske Jugoslavije sastoji se od dvoglavog bijelog orla u poletu uzdignutih krila; zlatnih kljunova, jezika, nogu i kandži; dva zlatna ukrštena mača; vijenca čija je lijeva strana od lovorovog, a desna strana od hrastovog lišća zlatne boje; padobranske kupole sa brojm 63; zastave Savezne Republike Jugoslavije i zastava Republike Srbije i Republike Crne Gore, na štitu purpurne boje. Znak 63. padobranske brigade nose svi profesionalni pripadnici brigade na desnom rukavu uniforme. Na lijevom rukavu je redovna oznaka Vojske Jugoslavije.
 

CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE

 
BERET BADGE BERET BADGE BERET BADGE
 Oznaka za beretke Oznaka za beretke Oznaka za beretke
Alveto 1995 Megaplast 1996 Alveto 1997
     
 
BERET BADGE BERET BADGE  
Oznaka za beretke Oznaka za beretke  
GOSI (bez godine proizvodnje) Sheli (bez godine proizvodnje)  
     

SLEEVE INSIGNIAS  OZNAKE ZA RUKAV

 
     
EMBROIDERED EMBROIDERED RUBBER on CANVAS
Vezeni Vezeni Guma na čoji
     
 
RUBBER on PLASTIC  RUBBER on CANVAS  
Guma na plastičnoj podlozi Guma na čoji  
     

     The insignia of the 63rd Parachute Brigade of the Armed forces of Yugoslavia consist of twoheaded white eagle with raised wings; golden beaks, tongues, legs and claws; two crossed golden swords; a weath whose left side is madden from laurel leaves and wright side of oak leaves in golden colour; a parchute cupola with the nuber 63; the flag of the Federal Republic of Yugoslavia and the flags of Republic of Serbia and Republic of Montenegro on the purple-coloured shield. The professional personnel of the 63rd Parachute Brigade wear these insignia on the right sleeve of the uniform.

     

Embroidered

3rd deomolition recce comp Signals company 1994-1996

Vezeni

3. diverzantsko izviđačka četa Padobranska četa veze 1964.-1996.
     
 

SUPPORTING PLATOON

SUPPORTING PLATOON

 
Padobranski vod podrške Padobranski vod podrške  
     

72nd SPECIAL BRIGADE  72. SPECIJALNA BRIGADA  72. специјална бригада

 

     Godine 1992. formirana je 72. desantno-jurišna brigada, koja ubrzo mijenja naziv u 72. Specijalna brigada. Jezgru te jedinice činio je bataljon Vojne policije za protivteroristička djelovanja, 1. izviđačko-diverzantski bataljon (nastao od ranijih diverzantskih odreda JNA, u početku nazvani „Lavovi“, a kasnije se na znaku pojavljuje lubanja sa padobranskom beretkom i kompasom), Bataljon za prepadna dejstva i prateće jedinice (logistika, veza itd). Kasnije se bataljon za podršku smanjuje na Četu podrške, a Bataljon za prepаdna dejstva mijenja naziv u 2. izviđačko-diverzantski bataljon.  Formiranjem Specijalne brigade, od 1. i 2. izviđačko-diverzantskog bataljona nastaje 72. Izviđačko-diverzantski bataljon, a Bataljon vojne policije za protivterorističko djelovanje mijenja naziv u Protivteroristički bataljon.

     

CAP BADGE

BREAST BADGE

COUNTER-TERRORIST BATTALION

Oznaka za kape

Prsna značka

Protivteroristički bataljon

? 1999 - 2002 1992 - 1999
     

"HAWKS" MP ANTITERRORIST BATT

COUNTER-TERRORIST COMPANY

ASSAULT BATTALION

Prsna značka "Sokolova"

1. padobranska protivteroristička četa Bataljon za prepadna dejstva
2002 - ? 1992 1992
     

SLEEVE PATCH

SLEEVE PATCH

HAWKS SLEEVE PATCH

Oznaka za rukav

Oznaka za rukav

Oznaka za rukav "Sokolova"

1999 - 2002 1999 - 2002 2002 - ?
     

RECONNAISSANCE-DEMOLITION BATTALION  IZVIĐAČKO DIVERZANTSKI BATALJON

 

      Oznaka je nastala decembra 1994. godine. Idejni tvorac znaka je g. Kojić, a u radu su mu pomogli Savko J. i trojica razvodnika. Znak je rađen privatno, vezen je u Beogradu, o trošku pripadnika brigade. Svaki pripadnik prvog IDB-a je dobio po dva znaka, ali službena upotreba nije dozvoljena.

     
   
Извиђачко-диверзантски батаљон    

хвала Савко

   

      Insignia was created in December 1994 designed by unit members: Kojić, Savko J. and three corporals. Produced in Belgrade and unofficialy issued to members of first (original) IDB. Each of them got two pieces. Usage was never officialy approved.

     
MILITARY POLICE  VOJNA POLICIJA   Војна полиција
 
     Znak pripadnika Vojne policije Vojske Jugoslavije sastoji se od dvoglavog bijelog orla u poletu uzdignutih krila; zlatnih kljunova, jezika, nogu i kandži; dva zlatna ukrštena mača; vijenca čija je lijeva strana od lovorovog, a desna strana od hrastovog lišća zlatne boje; zastave Savezne Republike Jugoslavije i zastava Republike Srbije i Republike Crne Gore, na okruglom štitu crne boje. U gornjoj polovini štita je ćirilicom ispisano VOJNA POLICIJA. Znak VP nose profesionalni pripadnici Vojne policije na desnom rukavu uniforme.
     

EMBROIDERED

EMBROIDERED

EMBROIDERED

Vezeni

Vezeni

Vezeni

 
     The insignia of the Military police of the Armed forces of Yugoslavia consit of twoheaded white eagle with raised wings; golden beaks, tongues, legs and claws; two crossed golden swords; a weath whose left side is madden from laurel leaves and wright side of oak leaves in golden colour; the flag of the Federal Republic of Yugoslavia and the flags of Republic of Serbia and Republic of Montenegro on the black-coloured rounded shield. On shield top stands Cirillic inscription Military police. The professional personnel of the MP Corps wear these insignia on the right sleeve of the uniform.
     
RUBBER on PLASTIC RUBBER on CANVAS PRINTED ON LINEN
Guma na plastici Guma na čoji Štampan na platnu
     
MP BATTALION "COBRAS"   VP BATALJON "KOBRE"   Ватаљон војне полиције "Кобре"
 
      Antiteroristički odred „Kobre” su elitna specijalna jedinica Vojske Srbije i Crne Gore. Јedinica је formirana 14. 04. 1978. u okviru 282. bataljona vojne policije JNA. U tom odjeljenju bilo je, u početku, 12 podoficira i jedan oficir, a namjenu i zadatke toj grupi davala je Uprava bezbjednosti, koja je bila zadužena i za nabavu opreme. Protivterorističko odjeljenje moglo se angažirati samo po naredbi saveznog sekretara, načelnika Generalštaba JNA ili starješina koje ih zamjenjuju. Antiteroristički odred „Kobre” danas čine isključivo profesionalni oficiri i podoficiri. Sastoji se iz dva djela – protivterorističkog i onog za osiguravanje visokih vojnih i državnih ličnosti. Zbog toga oni imaju dva „lica”: maskirnu uniformu i  civilno odjelo. Na klasičnim zadacima specijalaca starosna granica je 35 godina, dok su oni nešto stariji i iskusniji raspoređeni u telohranitelje.
     
BREAST BADGE SLEEVE INSIGNIA SLEEVE INSIGNIA
 Prsna značka  Oznaka za rukav  Oznaka za rukav
Sheli (bez godine proizvodnje)    
     
     Military Police Battalion "Cobra" (Батаљон војне полиције "Кобре" оr Bataljon vojne policije "Kobre") are a military police unit of the Serbian military, responsible for counter-terrorist operations. The first such unit was established by the order of federal Secretary of Defense in 1978. which formed the department of military police counter-terrorism unit, within the 282nd battalion of the JNA, In jurisdiction to the Corps of special units exceeding 1992. By the 1999 it became a separate anti-terrorist squad with a recognizable symbol of winged cobra. Today this unit is directly subordinate military administration of military police.
     
 

1st GUARD BRIGADE  1. GARDIJSKA BRIGADA  1. гардијска бригада

 

 
BREAST BADGE COLLAR INSIGNIA - GALA UNIFORM  
 Prsna značka  Oznake za revere - svečana uniforma  
GOSI (bez godine proizvodnje)    
     
     

Nikola Aćimović, "Ozake Vojske Jugoslavije", Novinsko izdavačka ustanova "Vojska", 1997.

     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.