SFR YUGOSLAVIA POLICE FORCE
SFR JUGOSLAVIJA MILICIJA (POLICE)
 
 
 
 
LINKS LINKOVI
MATO SAMARDŽIĆ

COLLECTION SITE

MARIO TURČIN's

COLLECTION

DAMIR'S FIREFIGHTERS COLLECTION

 
 

      Milicija (lat.), organ Sekretarijata unutrašnjih poslova društveno-političkih zajednica SFRJ.  Zadatak joj je da neposredno štiti živote i ličnu slobodu građana, društvenu i ličnu imovinu, održava javni red i mir i javnu bezbjednost, sprečava narušavanje društvenog poretka, otkriva krivična djela i njihove izvršioce i osigurava izvršenje drugih poslova određenih zakonom ili propisima donijetim na osnovu zakona. Naoružana je, opremljena potrebnim tehničkim sredstvima i uniformirana. Organizacija milicije i njenih radnika usklađeni su sa društvenim samoupravljanjem. Organizirana je u organizacijsko-formacijske jedinice: odjeljenja, stanice, vodove, čete, bataljone, odrede i brigade milicije. U miru usko surađuje sa organima JNA i vojne policije, a u ratu je sastavni dio teritorijalne obrane SFRJ. Za osposobljavanje kadrova milicije postoje posebne školske institucije. Milicija je osnovana u toku NOR-a na oslobođenim i poluoslobođenim područjima pri NOO ili komandama mjesta, pod različitim nazivima: partizanska straža, seoska straža, narodna zaštita i dr. Od 1944. nazivala se Narodna milicija, a od 1966. godine Milicija.

Vojni leksikon, Vojnoizdavački zavod Beograd, 1981

     
POLICE FEDERAL POLICE CROATIA
Milicija Savezna milicija SR Hrvatska
     
SERBIA SLOVENIA POLICE RANKS - CROATIA
SR Srbija SR SLovenija Činovi milicijE u SR Hrvatskoj
     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.