NAGORNO KARABAH POLICE
POLICIJA  GORNJEG  KARABAHA
 
 
 
LINKS LINKOVI
POLICE OFFICIAL SITE
 
 

POLICE INSIGNIAS

FOR SALE

 
 

      Republika Gornji Karabah (Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun) je u stvari nezavisna država Južnog Kavkaza, uglavnom naseljena Armencima, udaljena oko 270 km od glavnog grada Azerbejdžana i vrlo je blizu Armenske granice. Razmirice između Armenije i Azerbejdžana oko ove oblasti traju još od 1918. U SSSR-u je ova teritorija imala status autonomne oblasti unutar Azerbejdžana. Kolapsom Sovjetskog saveza, dolazi i do rata za ovu oblast koji traje od 1988. do 1994. godine. Referendumom od 10. 12. 1991. god. Gornji Karabah i obližnja oblast Šahumija proglašavaju nezavisnost. Zemlja ostaje nepriznata od strane međunarodnih organizacija i država, uključujući i Armeniju. Od prekida vatre, postignutog 1994. godine Gornji Karabah i nekoliko regija oko njega ostaju pod vojnom kontroloma Armenskih i snaga Gornjeg Karabaha. Od tada se o statusu regije vode pregovori pod okriljem OSCE-a.

     
   
     
     
     

      The Nagorno-Karabakh Republic (NKR) (Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun) or Artsakh Republic is a de facto independent republic located in the Nagorno-Karabakh region of the Suth Causasus, about 270 kilometers west of the Azerbaijani capital of Baku and very close to the border with Armenia. The predominantly Armenian-populated region of Nagorno-Karabakh became disputed between Armenia and Azerbaijan when both countries gained independence from the Russian Empir in 1918. After the Soviet Union established control over the area, in 1923 it formed the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast (NKAO) within the Azerbaijan SSR. In the final years of the Soviet Union, the region re-emerged as a source of dispute between Armenia and Azerbaijan, culminating in the Nagorno-Karabakh War fought from 1988 to 1994. On December 10, 1991, as the Soviet Union collapsing, a referendum held in the NKAO and the neighboring Shahumian region resulted in a declaration of independence from Azerbaijan as the Nagorno-Karabakh Republic. The country remains unrecognized by any international organization or country, including Armenia. Since the ceasefire in 1994, most of Nagorno-Karabakh and several regions of Azerbaijan around it remain under the joint Armenian and Nagorno-Karabakh military control. Representatives of the governments of Armenia and Azerbaijan have since been holding peace talks mediated by the OSCE Minsk Group.

     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.