HUNGARIAN DEFENCE FORCES
MAĐARSKE OBRAMBENE SNAGE

 

 
 
 
 
MINISTRY OF

DEFENCE WEBSITE

BAKAI ZSOLT WEBSITE
 
 
 
 
 

      Honvédség, naziv mađarskih oružanaih snaga, u doslovnom prevodu znači Korpus branitelja domovine. Prvi je put taj naziv korišten za snage osnovane od strane Nacionalnog obrambenog komiteta pod vođstvom Lajoša Košuta, za vrijeme "Mađarske revolucije" 1848. godine. Austro-Ugarskom nagodbom 1867. Mađarima je dozvoljeno da imaju vlastite odbrambene snage u sastavu Austro-Ugarske imperije, koje su se razlikovale od austrijskog Landwhera i Carske i kraljevske vojske. Honvédség ostaje u upotrebi i nakon raspada carstva sve do danas. Interesantno je da je naziv za redova honvéd.

     
PAGE 1 PAGE 2 AIR FORCE
Strana 1 Strana 2 Avijacija
     
SPECIAL FORCES INTERNATIONAL MISSIONS 1945 - 1990
Specijalne jedinice Međunarodne misije Socijalistička Republika Mađarska
     

      Honvédség is the name of the Hungarian army. It literally means corps of homeland defenders and was originally used to refer to the revolutionary army established by Lajos Kossuth and the National Defense Committee of the Revolutionary Hungarian Diet in September 1848 during the Hungarian Revolution. In accordance with the Austro-Hungarian Compromise of 1867, the Hungarians were allowed to have their own forces for homeland defense integrated within the Imperial Forces. The Honvédség became a specifically Hungarian army within the Austro-Hungarian Empire, distinct from the Austrian Landwehr and the Imperial and Royal (KuK) army of the empire as a whole. The term Honvédség continued to be the name of the Hungarian military after the end of World War I and the dissolution of the empire. The Hungarian army is still called Magyar Honvédség to this day, and the rank equal to private is honvéd.

     
     
ON TOP    NA VRH

 

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.