CROATIAN NAVY
HRVATSKA RATNA MORNARICA

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

      U djelokrugu zapovjedanja i u obrambenoj nadležnosti nad prostorom HRM ima teritorijalno more, otoke, unutarnje morske vode i podmorje nad kojim RH ostvaruje puni suverenitet i suverena prava iskorištavanja podmorja i morskog dna, sukladno odredbama Ustava i Pomorskog zakonika. U području svoje odgovornosti i izvan njega na Jadranskom moru mora biti kompatibilna i osposobljena za prihvat, potporu i suradnju s međunarodnim Mješovitim združenim namjesnskim snagama (CJTF) kao i opremljena i osposobljena za zadaće u sklopu (CJFT).

     

OFFICERS VISOR HAT BADGE SAILORS CAP BADGE NAVY SLEEVE PATCH
Oznaka za šapke časnika Oznaka za kape mornara Oznaka Hrvatske ratne mornarice
     

      Namjena i uloga Hrvatske ratne mornarice je samostalno i u združenom djelovanju s drugim granama braniti integritet i suverenitet Republike Hrvatske, promicati i širiti njezine interese na Jadranskom moru, otocima i priobalju. Nositeljica je i organizatorica pomorske obrane RH i ima važno mjesto i ulogu u ukupnoj vojnoj moći države. Svoju ulogu HRM ispunjava pripremajući se i provodeći sljedeće glavne zadaće: održavanje visoke razine sposobnosti, uvježbanosti i tehničke opremljenosti, stalan nadzor Jadranskog mora i priobalja te praćenje kretanja stranih ratnih brodova, očuvanje nepovredivosti pomorskih granica i provedba programa "Partnerstvo za mir na Mediteranu".

     
NAVY RIGHT SLEEVE PATCH NAVY left SLEEVE PATCH PARATROOPER
Oznaka HRM-a za desni rukav Oznaka HRM-a za lijevi rukav Padobranac
     

      The mission of the Croatian Navy (HRM) is to defend the integrity and sovereignty of the Republic of Croatia, to promote and protect its interest in theAdriatic Sea, islands and coast-lands. It carries and organizes the naval defense of the Republic of Croatia. Structure of Croatian Navy is: Navy command, Command company, Navy flotilla , Coast Guard, Coastal Surveillance Battalion, Navy Training Center and Split Naval Base.

     
CROATIAN NAVY FLOTILA  FLOTILA HRVATSKE RATNE MORNARICE
 

      Flotila Hrvatske ratne mornarice ustrojstvena je cjelina Hrvatske ratne mornarice, a nastala je iz nekadašnje Flote, koja je od 1. srpnja 2008. prestala postojati kao ustrojstvena cjelina HRM te se podijelila na Flotilu za tradicionalne zadaće ratnih mornarica (Flotila HRM) i Obalnu stražu Republike Hrvatske za netradicionalne zadaće zaštite interesa i nadzora mora. Flotila Hrvatske ratne mornarice se sastoji od: Zapovjedništvo Flotile, Divizijun za površinsko djelovanje, Divizijun za potporu, Protuminski divizijun te Odred rezidencijalnih brodova.

     
CROATIAN NAVY FLOTILA CROATIAN NAVY FLEET CROATIAN NAVY FLEET
Flotila Hrvatske ratne mornarice Flota Hrvatske ratne mornarice Flota Hrvatske ratne mornarice
     

      Navy flotilla consist of Flotilla Command, Surface Ships Division, Support Division and Mine Warfare Section. Flotilla was formed in 2008 from Flota (Fleet) which was split to Navy Flotilla and Coast Guard.

     
COASTAL SURVEILLANCE BATTALION   BOJNA OSMiIO
 

      Nastanak i formiranje obalne službe motrenja i obavješćivanja veže se za početak Domovinskog rata,  kad se ustrojavaju i ostale postrojbe HRM. Jedna od prvih operativnih postaja bila je na otoku Žirju koja je  odigrala značajnu ulogu u obrani Šibenskog akvatorija. Njihov radar posuđen je sa privatne ribarice iz Murtera. U prvim mjesecima rata, obalna služba motrenja nije ustrojena kao jedinstvena postrojba, već se formiranju postaja pristupalo spontano i prema potrebama pojedinog bojišta. U mjesecu prosincu 1991. ustrojena je 274. satnija OSMiO HRM koja je objedinila sve postaje te od počela djelovati kao jedinstvena postrojba. Prelaskom na mirnodopski ustroj, u ožujku 1996. godine,  formirana je  274. bojna obalnog motrenja sa zapovjedništvom u Splitu.

      Od 2008. novim preustrojem i spajanjem s 805. bojnom veze, djeluje bojna OSMiO današnjeg sastava. Time postrojba dobiva sposobnosti komunikacijsko informacijske potpore Hrvatskoj ratnoj mornarici.  Danas bojna OSMiO ispunjava sve zadaće koje su prilagođene potrebama u NATO savezu.

     
SLEEVE INSIGNIA 274th SURVEILLANCE COMPANY NAVY COMMUNICATION BATTALION
Oznaka za rukav 274. satnija OSMIO Bojna veze Hrvatske ratne mornarice
     

      Sea Surveillance Battalion in Split - Lora Naval Port with 4x Enhanced Peregrine Naval Radar Posts at Lastovo, Dugi otok, Mljet and Vis, 9x GEM SC-2050XS Naval Radar Posts at Savudrija, Brijuni, Mali Lošinj, Dugi otok, Žirje, Vis, Lastovo, Mljet and Molunat and the Navy's Signals and Communications equipment. 

     
"St. GEORGE" CHORUS   KLAPA "SV. JURAJ"
 

      Orkestar Oružanih snaga Republike Hrvatske, reprezentativni orkestar Republike Hrvatske, osnovan je 1991. godine kao nastavak tradicije glazbenih sastava u hrvatskim vojnim postrojbama. Orkestar izvršava protokolarne zadaće za potrebe državnog i vojnog protokola. Profesionalom izgradnjom Oružanih snaga Republike Hrvatske stvorena je pretpostavka za ustroj takvoga glazbenog tijela. Proces stvaranja tekao je postupno, a započeo je formiranjem Reprezentativnog orkestra Zbora narodne garde 1991. godine. Orkestar danas ustrojstveno pripada pod Zapovjedništvom za potporu. Orkestar OSRH ustrojbeno obuhvaća: Simfonijski puhački orkestar OSRH, Orkestar HRM-a i Klapa Sv. Juraj HRM-a.

     
 
The VOCAL GROUP St. GEORGE CAF ORCHESTRA SLEEVE PATCH  
Klapa "Sv. Juraj" Oznaka Orkestra oružanih snaga  
     

      CAF Orchestra is a representative orchestra of the Republic of Croatia. It was formed in 1991. It consists of the Symphonic Wind Orchestra located in Zagreb, Croatian Navy Orchestra and Croatian Navy Vocal Group St. George located in Split. Apart from giving protocol and ceremonial performance, the Orchestra also gives concert performance at home and abroad. The Orchestra repertoire includes original compositions for wind instruments, Croatian first performances of compositions which are part of the world music heritage, compositions of contemporary composers and first performances of compositions made by Croatian composers. The Vocal Group cherishes its form of traditional "a capella" singing and some of their musical adaptations have become a hit.

     
CROATIAN NAVY RANKS   ČINOVI HRVATSKE RATNE MORNARICE
 

      Admirali i časnici HRM na zimskim odorama oznaku čina nose na rukavu (ispod lakta), a na ljetnim odorama oznaka čina nosi se na ramenima. Dočasnici oznaku čina na obje odore nose na rukavu (iznad lakta). Na ratnim (maskirnim) odorama činovi se nose na lijevoj strani odore, iznad džepa (jakne ili košulje). Osim oznaka činova i dužnosti, na vojnim odorama nalaze se još i oznake pripadnosti granama OSRH (HKoV, HRZ, HRM) te oznake korpus, brigada ili drugih vojnih postrojbi.

      Činovi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisani su Zakonom o službi u OS RH (Narodne Novine broj 33/2002.). Tim su Zakonom propisani činovi, dodjela činova, promaknuća, te prava i obveze djelatne vojne osobe kojoj je dodijeljen. Izgled oznaka činova i dužnosti propisani su Odlukom o oznakama činova i dužnosti u OS RH (Narodne Novine br.5 /2000)

     
CORRVETE CAPTAIN CORRVETE LIEUTENANT FREGATE CAPTAIN
Kapetan korvete Poručnik korvete Kapetan fregate
     
   
?    
     
 
SEARGENT MAJOR SEARGENT 1st CLASS FIRST SEARGENT
Časnički namjesnik Stožerni narednik Nadnarednik
     
 
STAFF SEARGENT CORPORAL LANCE CORPORAL
Narednik Desetnik Skupnik
     
OTHER INSIGNIAS   OSTALE OZNAKE
 
 
UNIFORM BUTTON OFFICERS & NCO'S COLLAR BADGES  
Dugme s uniforme Veličina: 1,2 x 2,6 cm  
     
 
BELT BUCKLE BELT BUCKLE  
Kopča za remen Kopča za remen  
     
     
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.