CROATIAN ARMY older insignias
HV KOPNENA VOJSKA  starije oznake

 

 
 
by  regions
guard brigades
 
LINKS  LINKOVI
MINISTRY OF DEFESE
CROATIAN ARMED FORCES
MATO SAMARDŽIĆ COLLECTION SITE
 
MILITARY INSIGNIAS
 FOR SELL
 
 

OLDER MOD INSIGNIA  STARIJE OZNAKE

 

 MOD PERSONAL DEPARTMENT  MOD PERSONAL DEPARTMENT MOD Informatic-psihological unit
Personalna uprava   - embroidered Personalna uprava  12,5 x 12,5 cm Informativno-psihološka djelatnost MORH
desig. by M. Krešić & other, 1995. desig. by M. Krešić, embroidered desig: Antun Mijatović
     
MOD COMMAND  MOD LOGISTIC SECTOR  UNMANNED AERAL VEHICLES
MORH Zapovjedništvo stana Zagreb MORH, sektor logistike Bespilotne letjelice GS HV RH
author J. Vukina i drugi 1996. Authors: B.Kokan & J. Glagolić, 1997. Author: S. Haramija, 1993
Veličina: 9 cm u promjeru Veličina: 8,8 x 6,8 cm Veličina: 9 x 8,2 cm
     
   
DEPUTY MINISTER - pocket patch     
Zamjenik ministra (džepni znak)    
Author: B.Kokan, 1992.    
Veličina: 9,4 x 6,2 cm    
     

ELECTRONIC  SURVEILLANCE  SREDIŠNJICA ELEKTRONIČKOG IZVIĐANJA

 

      Središnjica elektroničkog izviđanja (kratica: SEI) pristožerna je postrojba GSOS RH koja djeluje u okviru vojno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske. Središnjica provodi strateško elektroničko izviđanje za potrebe obavještajnog osiguranja na najvišim razinama odlučivanja i zapovijedanja te elektroničko djelovanje u potpori izvođenja operacija Oružanih snaga. Podaci prikupljeni elektroničkim izviđanjem obrađuju se i distribuiraju korisnicima u sklopu jedinstvenog obavještajnog sustava u Hrvatskoj. Središnjica broji oko 400 pripadnika profesionalnog sastava. SEI je osnovana 1991. godine.

     
     
   
BREAST TAB  (108 x 25 mm)    
Izrađena je 1994. godine u Zagrebu    
     

      Odlukom ministra obrane RH 7. listopada 1991. godine osnovan je Glavni centar za elektroničko izviđanje i protuelektroničko djelovanje Zbora Narodne garde, prethodnica današnje SEI. Tada je temeljna zadaća postrojbe bila prikupljanje obavještajnih podataka elektroničkim izviđanjem zemalja u okruženju i ostalog tada okupiranog područja Hrvatske. Time je pružana potpora provođenju svih vojnih operacija HV-a, kao i obavještajnom sustavu i sustavu nacionalne sigurnosti RH.

     
UNITS's FIRST INSIGNIA FIRST INSIGNIA REDESIGN BY M. DUJMOVIĆ
Design by A. Kozina, Zagreb, 1994 Prestilizacija prvog znaka, koju je učinio M. Dujmović
Dimensions: 10,4 x 6,9 cm.   Veličina: 12,2 x 7,5 cm
     
40th REGIMENT (COMMUNICATIONS)   40. PUKOVNIJA VEZE
 

      Za učinkovito vođenje i zapovijedanje ustrojenim postrojbama, ispred Glavnog stožera ustrojen je 06.08.1991. godine Odred veze. Temeljne zadaće ustrojene podstožerne postrojbe veze bile su organizacija i održavanje operativnih veza Vođenja i zapovijedanja za potrebe Glavnog stožera. Krajem 1993. godine temeljem ukazanih potreba dolazi do reorganizacije postrojbe u 40. pukovniju veze. Temeljne zadaće postrojbe su organiziranje veza vođenja i zapovijedanja GS HV prema zbornim područjima, te organizacija veza vođenja i zapovijedanja GS HV na izdvojenim zapovjednim mjestima.

     
SIGNALS PLATOON HV HQ 40th SIGNALS REGIMENT 40th SIGNALS REGIMENT
Odred veze Glavnoh stožera HV-a FIRST VERSION SECOND VERSION
Design: 1992; dimensions: 10 x 6,5 cm Authors: M.Marinković & R. Šipek
     

      Temeljem Zapovijedi Načelnika GS OS RH 01. listopada 1999. godine od 40. pukovnije veze GS OS RH ustrojena je 40. brigada veze GS OS RH i Središte za obuku vojnika veze, informatike i elektronskog djelovanja. Temeljem Zapovijedi Načelnika GS OS RH od 01. srpnja 2001. godine dolazi do novoga preustroja 40. brigade veze spajanjem sa Središtem za obuku veze, informatike i elektoničkog djelovanja, te Opslužnog voda 315. logističke bojne u jednu postrojbu. Temeljem zapovijedi NGS OS RH, 40. brigada veze u kompletnom sastavu, preseljena je iz vojarne “Taborec” - Samobor u vojarnu “Croatia” - Zagreb, gdje je ukinuta 30. svibnja 2008. godine. Novim ustrojem OS RH, ustrojava je Pukovnija veze koja je pravni sljednik 40. brigade veze i gdje je većina pripadnika 40. brigade veze ostala raditi u sustavu OS RH.

     
 
NEWER VERSION    
     

Podatke sam preuzeo sa web stranice Vojnog Ordinarijata

     
50th BATTALION NBC  50. BOJNA ABKO
 

      Bojna za nuklearno biološko kemijsku obranu je postrojba Hrvatske kopnene vojske (HKoV) koja osigurava potporu cjelokupnim OS RH u nuklearno biološko kemijskoj zaštiti te izvršava zadaće motrenja, izviđanja i dekontaminacije, obučavanje pripadnika roda nuklearno biološko kemijske obrane te ostalih pripadnika OS RH po navedenom funkcionalnom području. Također, postrojba ima sposobnosti laboratorijske detekcije i identifikacije, dekontaminaciju ljudi, opreme, vozila, zemljišta i objekata, pruža potporu drugim vojno-civilnim strukturama u saniranju posljedica prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa. Zapovjedništvo bojne nalazi se u vojarni “Pukovnik Milivoj Halar“ u Dugom Selu, a strukturu bNBKO čine: zapovjedništvo, zapovjedni vod , satnija za obuku, satnija za RBK izviđanje, 1. Satnija za RBK dekontaminaciju,  2. Satnija za RBK dekontaminaciju i analitički RBK laboratorij.

 
BREAST BADGE Author: PUBLIC RELATIONS SECTOR  
Prsna značka Odjel za odnose s javnošću i informiranje  
     
CROATIAN ARMY SYMPHONY WIND ORCHESTRA 
SIMFONIJSKI PUHAČKI ORKESTAR HRVATSKE VOJSKE
 

      Simfonijski puhački orkestar HV reprezentativni je orkestar Republike Hrvatske osnovan 1991. Pored obavljanja protokolarnih zadaća orkestar je razvio i opsežnu koncertnu djelatnost. Okosnicu repertoara čine originalne skladbe za puhače, hrvatske praizvedbe djela svjetske glazbene baštine, djela suvremenih skladatelja i praizvedbe hrvatskih autora. U sklopu orkestra djeluje i niz komornih sastava različite vrste - s vlastitim ciklusima koncerata. Orkestrom ravnaju najznačajniji hrvatski dirigenti, a osim brojnih snimki za Hrvatsku radioteleviziju orkestar je snimao i za diskografsku kuću Honey Rock. Članovi orkestra izabrani su predstavnici najmlađe generacije puhača školovanih u Hrvatskoj.

     
desig: Kokan 1996 designed in Zagreb, 1992.  
     
   
BELT BUCKLE    
     

      CROATIAN ARMY SYMPHONY WIND ORCHESTRA is the representational orchestra of the Republic of Croatia, founded in 1991. Along with performing the protocol assignments, the orchestra has developed a wide range of concert activities. Its repertoire is based on the original brass compositions, Croatian interpretations of the world's musical heritage, works of contemporary composers and on interpretations of various croatian authors. Various chamber ensembles are active within the orchestra, performing their own concert cycles. Most distinguished Croatian conducters work with the orchestra, which has recorded numerous performances for the HRT(Croatian Radio and Television), as well as for the Honey Rock record company. The members of the orchestra are chosen representatives of the youngest generation of brass musicians educated in Croatia.

preuzeo sa HUOKU - Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika

     
     
CENTER FOR INTERNATIONAL MILITARY OPERATIONS
SREDIŠTE ZA MEĐUNARODNE VOJNE OPERACIJE
 

      Središte za međunarodne vojne operacije ustrojeno je 1. ožujka 2001., sa zadaćom provođenja obuke pripadnika OSRH za sudjelovanje u međunarodnim vojnim operacijama i ostalim međunarodnim aktivnostima. Od ustrojavanja Središta do današnjeg dana razvijeno je devet različitih tečajeva i uvježbano je više od 750 dočasnika i časnika; od toga 84 pripadnika stranih oružanih snaga. Na posljednjem tečaju radiokomunikacija, koji je ujedno uvršten i u EAPWP program, od ukupno 19 polaznika, čak ih je devetoro bilo iz stranih oružanih snaga. Nadalje, Središte pruža i stručnu potporu u obuci postrojbi i sudjeluje u ocjenjivanju uvježbanosti postrojbi za sudjelovanje u međunarodnim operacijama.

     
 
     
     
Vojna policija u domovinskom ratu
"Hrvatsko vojno znakovlje" Nakladnik: Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
"Hrvatsko ratno znakovlje" Izdavač: Agencija za komercijalnu djelatnost, Zagreb, 1995.
     
 
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.