GUYANA POLICE FORCES
POLICIJSKE SNAGE GUYANE

 

 
 
 
LINKS LINKOVI

OFFICIAL WEB SITE

 
 
 
 
 
 
 

      Ministarstvo unutarnjih poslova tradicionalno je nadležno za unutarnju sigurnost i useljavanje. Ova se odgovornost prvenstveno izvršava kroz Ministarstvo kao i njegovih pet poluautonomnih agencija, naime Gvajanske policijske snage, zatvorska služba Gvajane, Vatrogasna služba Gvajane, Ured za opći registar i Uprava za pritužbe policije. Tijekom godina, Ministarstvo je doživjelo niz promjena u pogledu svojih funkcija, ali su temeljne odgovornosti i uslužne agencije ostale netaknute. Ministarstvo je stoga odgovorno za formuliranje i ocjenjivanje javnih politika i sigurnosnih politika usmjerenih na zaštitu i održavanje 'društvenog tkiva' zemlje.

      Policijske snage Gvajane osnovane su 01. 07. 1839. Misija policijskih snaga Gvajane je da u suradnji s državom, društvom i građanima Gvajane pružaju usluge i zaštitu sprječavanjem i otkrivanjem kriminala, održavanjem zakona i reda, kontrolu prometa, zaštitu imovine i očuvanje mira kroz pružanje najvišeg standarda profesionalne policijske službe s apsolutnim integritetom i potpunom predanošću.

     
   
CAP BADGE    
Oznaka za kapu    
     

      The Ministry of Home Affairs traditionally has responsibility for internal security and immigration. This responsibility is discharged primarily through the Ministry as well as its five semiautonomous agencies, namely the Guyana Police Force, Guyana Prison Service, Guyana Fire Service, General Register Office and the Police Complaints Authority. Over, the years, the Ministry has seen a number of changes in terms of its functions, but the core responsibilities and service agencies, have remained intact. The Ministry is therefore responsible for formulating and evaluating public order and safety policies aimed at protecting and maintaining the ‘social fabric’ of the country.

      The Guyana Police Force was established on July 01, 1839. It is the Mission of the Guyana Police Force in co-operation with the State, the Society, and Citizens of Guyana to provide Service and Protection by preventing and detecting crime, maintaining law and order, controlling traffic, protecting property and preserving the peace through the provision of the highest standard of professional Police Service with absolute integrity and complete dedication.

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.