FINNISH DEFENCE FORCES
FINSKE ODBRAMBENE SNAGE

Puolustusvoimat

 
 
 
 

OFFICIAL WEBSITE

MILITARY MUSEUM
 
 
 
 

      Finske odbrambene snage (Finski: puolustusvoimat, Švedski: försvarsmakten) su odgovorne za odbranu Finske. Sa osnovnim kadrom od 16.500 pripadnika, od kojih je 8.700 profesionalnih vojnika (oficira) do pune standardne borbene gotovosti se popunjavaju regrutima i rezervistima. Tada broje 34.700 ljudi u uniformi, od toga 27.300 u Kopnenoj vojsci, 3.000 u Mornarici i 4.400 u avijaciji.

      Finske odbrambene snage se baziraju na obaveznoj vojnoj službi za sve sposobne muškarce. Svi stariji od 18 godina su dužni odslužiti vojni rok od 6, 9 ili 12 mjeseci. Godišnje se obuči oko 27.000 novih vojnika. To je oko 80% od muške populacije. Prvo se prolazi osnovna obuka, nakon koje se raspoređuje u razne jedinice radi specijalističke obuke. Oni koji se obučavaju za jednostavnije zadatke, služe šest mjeseci. Za tehnički zahtjevnije službe obuka je devet, pa i dvanaest mjeseci. Oni koji su odabrani za podoficire ili oficire služe 12 mjeseci. Nakon uspješno završene obuke, regruti prelaze u rezervu i dobijaju činove vojnika, desetara, kaplara, narednika ili potporučnika, ovisno o vrsti obuke koju su prošli. Alternativnoj neborbenoj obuci dobrovoljno mogu pristupiti i žene (bira ih se oko 500 godišnje).

     
FINISH ARMED FORCES BRANCH INSIGNIAS BRANCH INSIGNIAS page 2
Finske oružane snage Oznake grana i službi Oznake grana i službi stranica 2
     
 
INTERNATIONAL MISSIONS RANK INSIGNIAS  
Međunarodne misije Oznake činova  
     

      The Finnish Defence Forces (Finnish: puolustusvoimat, Swedish: försvarsmakten) are responsible for the defence of Finland. It is a cadre army of 16,500, of which 8,700 are professional soldiers (officers), extended with conscripts and reservists such that the standard readiness strength is 34,700 people in uniform (27,300 Army, 3,000 Navy, and 4,400 Air Force).

      The Finnish defence forces is based on a universal male conscription. All men above 18 years of age are liable to serve either 6, 9 or 12 months. Yearly about 27,000 conscripts are trained. 80% of the males complete the service. The conscripts first receive basic training, after which they are assigned to various units for special training. Privates who are trained for tasks not requiring special skills serve for 6 months. In technically demanding tasks the time of service is 9, or in some cases 12 months. Those selected for NCO (non-commissioned officer) or officer training serve 12 months. At the completion of the service, the conscripts receive a reserve military rank of private, lance corporal, corporal, sergeant or second lieutenant, depending on their training and accomplishments. Alternative non-military service and volunteer service by women (about 500 chosen annually) are possible.

     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.