EAST GERMAN ARMY RANKS
ČINOVI ISTOČNONJEMAČKE VOJSKE

 

 
 
 
 

LINKS LINKOVI

SITE ABOUT DDR

POLICE AND ARMY

COLLECTORS ORGANIZATIONS WEB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Istočnonjemačke oružane snage nosile su činove na epoletama (na ramenima) na svakodnevnoj, svečanoj i paradnoj uniformi. Ostali činovi su se nosili  na lijevom rukavu, po sredini, između ramena i lakta. takvi su se činovi nosili na ratnim, radnim i specijalnim uniformama. Generalski su činovi imali srebrene zvjezdice sa pet krakova položene na srebrom ili zlatom izvezene svijetlocrvene epolete. Ostali činovi su koristili četverokrake zvjezdice. Kao i većina ostalih zemalja varšavskog pakta, i Nacionalna vojska je slijedila Sovjetski model slaganja zvjezdica na epolete. Narodna mornarica je koristila isti obrazac činova za oficire i podoficire, samo što je koristila plavu boju.

      East German armed forces personnel display rank insignia on shoulder boards or shoulder loops on service, semidress, and parade uniforms, and subdued sleeve insignia midway between the shoulder and elbow on the left sleeve of the field uniform, coveralls, or other special uniforms. General officer rank is denoted by five-pointed silver stars mounted on a gold and silver braided shoulder cord set on a bright red base. All other officers and NCOs wear a four-pointed star. Like many of the other Warsaw Pact countries, NVA rank insignia followed the Soviet pattern in the arrangement of stars. The Volksmarine followed similar insignia for the naval officers and NCOs' except that these were blue colored.

 
COLONEL  Border troops LIEUTENANT COLONEL  Border troops MAJOR  Border troops
Oberst   Grenztruppen Oberstleutnant   Grenztruppen Major   Grenztruppen
Pukovnik  - Granične jedinice Potpukovnik  - Granične jedinice Major / Bojnik  - Granične jedinice
     
CAPTAIN  field uniform FIRST LIEUTENANT  Artillery LIEUTENANT  Border troops
Hauptmann Obersteutnant   Artillerie Leutnant   Grenztruppen
Kapetan  -  radna uniforma Nadporučnik  -  artiljerija Poručnik  - Granične jedinice
     
SUB-LIEUTENANT  Border troops SUB-LIEUTENANT  Supply SUB-LIEUTENANT  field uniform
Unterleutnant   Grenztruppen Unterleutnant Unterleutnant
Potporučnik  - Granične jedinice Potporučnik  - Intendantska služba Potporučnik  - radna uniforma
     
Sailor SOLDIER  Border troops SOLDIER  Engeeners
Matrose Soldat  Grenztruppen Soldat Pioniere
Mornar Vojnik - Granične jedinice Vojnik
     
 
SOLDIER Artillery SOLDIER  Signals  
Soldat Artillerie Soldat Nachrichten  
Vojnik - artiljerija Vojnik - veza  
     

*    Obavezno služenje vojnog roka trajalo je najmanje 18 mjeseci i vrijedilo je za sve sposobne muškarce od 18 do 26 godina starosti. Nije postojalo alternativno služenje vojnog roka ("civilno služenje") za one koji su odbijali oružje, npr iz vjerskih razloga. Ipak, 1964. godine, kao alternativa, uvodi se takozvani "građevinac" Bauslodat. Neki od njih su stvarno radili na vojnim gradilištima, dok su drugi radili po bolnicama ili socijalnim ustanovama. Cijelo su vrijeme, ovi vojnici bili izloženi službeno odobrenom maltretiranju, a često i nakon toga. Znalo se dogoditi da im nije bio dozvoljen upis na fakultet! Prigovor savjesti je bio zabranjen i često se kažnjavao i zatvorskom kaznom, iza koje bi nerijetko uslijedilo i protjerivanje u Zapadnu Njemačku. 

     
   
SOLDIER Construction *    
Soldat Bausoldaten    
Vojnik - "građevinar"    
     

*     Conscription was for at least 18 months and adult males between 18 and 26 were eligible. There was no alternative civilian service for those opposing military service with weapons, e.g. for religious reasons. However, in 1964 the Bausoldat (construction soldier) in the NVA was introduced as an alternative. Some of these Bausoldaten worked indeed in the construction of military facilities, others worked in hospitals or other social services. Bausoldaten were subject to official harassment during their service, and often after it, too. For example, university admission was often refused after service. Real conscientious objection was illegal and was punished with jailtime.Often the jailtime was followed by eviction to West Germany.

 

RECTANGULAR RANKS   "KVADRATNI"  ČINOVI

 
      Godine 1986. istočnonjemačke oružane snage uvode novi sistem činova, kao dio velike i značajne reforme uniforme i oznaka, koji se trebao provesti te godine. Po toj reformi, epolete više nisu bile primarni način nošenja i pokazivanja činova. Uvedeni su pravokutni platneni, vezeni činovi. Sve grane Oružanih snaga uvode nove činove. Oznake činova su vezene na platnu boje radne uniforme (zeleno-sive). Oznake su visoke 6 centimetara i široke 9. Oznake su korištene od 1986/87 do 1990. godine. Činove su nosili svi, od običnog vojnika do feldmaršala. Nošeni su na na lijevom rukavu borbene uniforme, na kojoj nije bilo epoleta i bili su pričvršćeni čičkom. Na letačkim kombinezonima i ostalim radnim uniformama, uključujući i kombinezone bili su direktno zašiveni za rukav.
      In 1986, the East German armed forces introduced a new system for showing rank as part of the extensive revision of clothing and insignia regulations put into effect that year. The change aimed at the gradual phasing out of shoulderboards as the primary means of showing rank, and their replacement by rectangular-shaped embroidered cloth patches. All branches of the NVA, including the Navy and Border Guard, used the rectangular rank patches. Embroidered design on a field green-grey gabardine base, height 6 cm and width of 9 cm.  In use fom 1986/87 till 1990. This insignias were worn by all ranks from Private to Field marshal. Used with cloth backing: strapped to left BDU sleeve (late issue Rain Pattern BDUs: no shoulderboards). Without cloth backing: sewn to front of flight suits, mechanics and other work uniforms, including overalls.
     
LIEUTENANT COLONEL SENIOR LIEUTENANT LIEUTENANT
Oberstleutnant Oberleutnant Leutnant
Nadporučnik Nadporučnik Poručnik
     
MASTER WARRANT OFFICER WARRANT OFFICER CHIEF MASTER SERGEANT
Stabsfaehnrich Faehnrich Stabsfeldwebel / Stabsobermaister
Zastavnik 1 klase Zastavnik Štabni kaplar
     

SENIOR MASTER SERGEANT MASTER SERGEANT STAFF SERGEANT
Oberfeldwebel / Obermaister Feldwebel / Maister Unterfeldwebel / Obermaat
Stariji viši narednik Viši narednik Narednik
     
 
SENIOR CORPORAL / SENIOR SEILOR PRIVATE  /  SAILOR  
Stabsgefreiter / Stabsmatrose Soldat  /  Matrose  
Stariji kaplar /  Stariji mornar Vojnik  /  Mornar  
     

ROUNDED RANKS   "OVALNI"  ČINOVI

 

      Nošenje malih ovalnih činova je još jedna od promjena u izgledu uniformi iniciranih 1986. godine. Oznake su kreirane tako da mogu stati na prednju stranu terenskih kapa ("baseball" kapa), uvedenih u vojsku osamdesetih godina. Nosili su se ispod male, vezene oznake koja je predstavljala grb istočne Njemačke. Koliko je raširena bila upotreba ovih oznaka nije poznato. Sigurno je samo da su ih nosili pripadnici Istočnonjemačke vojske u misijama izvan zemlje. U avijaciji nisu uopće korišteni, a za pretpostaviti je da su ih nosili pripadnici kopnene vojske kao i oni iz Graničnih jedinica u periodu pred sam kraj postojanja DDR-a, 1990. godine..

      The use of embroidered oval-shaped patches for showing rank was another outgrowth of the uniform changes the NVA initiated in 1986. The patches were designed to fit in the front of the Rain Pattern baseball caps (“Baseballmuetze”) that came into use in the late 1980s. They were worn below the small textile cockade displaying the East German coat of arms. How widely the oval rank patches were used remains questionable. So far only one use is definite. After 1988, the patches were worn on the camo caps of East German soldiers sent outside the country on tours of military inspection and the like. Air Force personnel did not wear oval rank patches at all, but it is likely that Army and Border Guard units were wearing them before the NVA ceased to exist in 1990.

     
COLONEL  LIEUTENANT MASTER WARRANT OFFICER
Oberst Leutnant Stabsfaehnrich
Pukovnik Poručnik Zastavnik 1 klase
     
SENIOR MASTER SERGEANT MASTER SERGEANT STAFF SERGEANT
Oberfeldwebel / Obermaister Feldwebel / Maister Unterfeldwebel / Obermaat
Stariji viši narednik Viši narednik Narednik
     
 
SEARGENT CORPORAL  
Unteroffizier Gefreiter  
Podnarednik Kaplar  
     

      OPIS ČINOVA: Vezeni su na ovalnoj, zeleno-sivoj podlozi od gabardena, visine od 3.6 cm i širine od 5.2 cm. Nosili su ih svi pripadnici od regruta do feldmaršala. U upotrebi su bili od 1986/87 do 1990. godine.

      RANKS DESCRIPTION: Embroidered design on an oval green-grey gabardine base, enclosed by a green rim in height 3.8 cm, and in width 5.2 cm. Ranks were from Private to Field Marshal/Soldat bis Marschall der DDR. Ranks were in use from 1986/87 till 1990.

     
 
EPAULET - WORKING UNIFORM EPAULET - CAMOUFLAGE UNIFORM  
Epoleta za radne uniforme Epoleta za maskirne uniforme  
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.