EAST GERMAN NAVY
DDR MORNARICA

 

 
 
 
 

LINKS LINKOVI

SITE ABOUT DDR

POLICE AND ARMY

COLLECTORS ORGANIZATIONS WEB
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Volksmarine (Narodna mornarica) je osnovana 1956. godine kao dio Narodne armije. Brojala je oko 10.000 pripadnika. Kao i sve ostale grane Narodne armije, raspušteni su 02. 10. 1990, dan prije službenog ujedinjenja Njemačke. Dio njenih pripadnika je prebačen u Njemačku moranricu (Deutsche Marine), a drugi su postali dio Njemačke granične policije. Najveći je dio brodova i plovila prodan ili bačen u otpad.

      Volksmarine (People's Navy) was the official designation of the maritime forces, part of the National People's Army, established in 1956. There were about 10000 men. The People's Navy was dissolved, like all other branches of the former National People's Army, on 2 October 1990 – the day before the official reunification of Germany. Some of its staff was assumed into the Bundesmarine (which was henceforth called Deutsche Marine), some by the German Border Police. Most of the ships and other equipment were scrapped or sold.

     

CAP BADGES  OZNAKE ZA KAPE

 
 
VISOR HAT FIELD CAP  
Šapka Radna kapa "titovka"  
     

BRANCH INSIGNIAS  OZNAKE SLUŽBI

 
SEE SERVICE TECHNICAL SERVICE NAVY AVIATION
  Technische Marineflieger
Mornarička služba Tehnička služba Mornarička avijacija
     

PETTY OFFICER 2nd CLASS  PODOFICIR 2. KLASE

 
COASTAL SERVICE MEDICAL BRANCH ADMINISTRATIVEL BRANCH
Maat / Küstendienstlaufbahn Maat / Medizinischer Dienst Maat / Verwaltungslaufbahn
Obalna služba Medicinska služba - obalna Administrativna služba
     

PETTY OFFICER 1st CLASS  PODOFICIR 1. KLASE

 

 

 
NAVY LEGAL SERVICE TECHNICAL CAREER  
Obermaat / Militärjustizorgane Obermaat / Technische  
Mornarička pravna služba Tehnička služba  
     

SPECIALIST'S INSIGNIAS  OZNAKE SPECIJALNOSTI

 
      Kao što im i samo ime kaže, oznake specijalnosti (Abzeichen fur Sonderausbildung) su dodjeljivane za završenu obuku u nekoj specijalnosti. Ove su oznake, mornari i podoficiri pod ugovorom ("profesionalci") nosili na košuljama i kaputa na lijevom rukavu dva centimetra ispod oznake službe. Smjelo se nositi do dvije oznake specijalnosti odjednom i to tako da je druga bila prišivena dva centimetra ispod prve.
      As the name implies special training insignia (Abzeichen fur Sonderausbildung) were given for completion of certain designated training courses. These special training insignia were worn by seamen and short service petty officers on the left sleeve of their Kieler shirt and pea coat, placed two centimeters below the service career insignia, Up to two of these special training insignia could be worn together, the second placed two centimeters below the first.
     
ARMORER - White uniform ARMORER - Dark blue uniform ARTILLERY - White uniform
Oružar znak za bijelu uniformu Oružar znak za tamnoplavu uniformu Artiljerija znak za bijelu uniformu
     
MINER - Dark blue uniform CHEMICAL SERVICE  - Dark blue uniform RANGE FINDER  - Dark blue uniform
Miner znak za tamnoplavu uniformu Kemijska služba - tamnoplava uniforma  
     
      Oznake specijalnosti su okrugle, sedam centimetara u promjeru, plave ili bijele boje, ovisno o uniformi na kojoj se nose. Na njima je crvenim koncem izvezena oznaka specijalnosti. Iako oznake specijalnosti nisu posebnost Narodne mornarice, ona ih je najredovitije koristila. Poslije reforme iz 1986. godine koja je smanjila broj oznaka specijalnosti u drugim rodovima, u narodnoj mornarici su one ostale u punom broju.

      The insignia for special training was a round patch, seven centimeters in diameter in either navy blue wool or white cotton fabric, to match the uniform types, with the appropriate emblem embroidered on it in red. Special training insignia were not unique to the Volksmarine but were used by it more extensively than the other services. Although the 1986 uniform regulation greatly reduced the number of special training insignia for the other services, the Volksmarine retained its full complement of these insignia.

     

LONG VOYAGE BADGE  ZNAČKA "ZA VELIKE PLOVIDBE"

 

      Značka za Veliko putovanje bila je nevladina nagrada Nacionalne narodne armije Njemačke Demokratske Republike (DDR), koja je za Narodnu mornaricu uvedena 27. svibnja 1981., naredbom broj 43/81 od strane ministra za nacionalnu obranu Heinz Hoffmann. Značku su mogli dobiti svi pripadnici Narodne mornarice koji su na posebnom zadatku prešli određeni broj nautičkih milja na određenim vrstama brodova. Dodijeljena je i civilnim službenicima Narodne mornarice, a u iznimnim slučajevima, članovima stranih flota ako ispunjavaju uvjete za nagradu.

      The badge for the Great Voyage was a non-governmental award of the National People's Army of the German Democratic Republic (GDR), which was introduced for the People's Navy on May 27, 1981 with order number 43/81 by the Minister for National Defense Heinz Hoffmann. The badge could be given to all members of the People's Navy who had covered a certain number of nautical miles for specific types of ship as part of special tasks. It was also awarded to civilian employees of the People's Navy and, in exceptional cases, members of foreign fleets if they met the award requirements.

     
   
     

      Pentagonalna značka visoka je 45 mm, širine 38 mm i izrađena je od obojenih metala. Sa prednje strane gornjeg područja prikazuje se zastava Narodne mornarice, a ispod crni natpis „Za veliko putovanje“ (FÜR GROSSE FAHRT) na zlatnoj pozadini. U središtu nasuprot tamnoplavoj pozadini nalazi se zlatni mornarički ratni brod koji se pomiče s lijeve strane. Ispod toga su tirkizno stilizirani valovi, a simbol globusa s kompasom se nalazi u sredini. Kraj i istovremeno vrh značke formiran je sidrom koje se spaja u sidreni lanac s lijeve i desne strane. To također formira i vanjsku granicu značke sve do slova. Čitava značka bila je prekrivena poliesterskom smolom. Leđima je prikazana horizontalno lemljena igla sa kontra kukom za pričvršćivanje je na mornarsko odijelo, gdje se trebala nositi s gornje desne strane ispod oznake za klasifikaciju.

      The pentagonal badge is 45 mm high, 38 mm wide made of non-ferrous metal. It shows on its front in the upper area the flag of the People's Navy and below the black inscription “For great journey” (FÜR GROSSE FAHRT) on a golden background. In the center, against a dark blue background, lies a golden naval warship moving to the left. Below this are turquoise stylized waves and the symbol of the globe with a compass rose in the middle. The end and at the same time the tip of the badge is formed by an anchor that merges into an anchor chain on the left and right. This also forms the outer boundary of the badge up to the lettering. The whole badge was covered with polyester resin. The back shows a horizontally soldered needle with a counter-hook to attach it to the sailor suit, where it was to be worn on the upper right side under the classification badge.

     

RANK'S INSIGNIAS  OZNAKE ČINOVA

 
MAJOR (Shoulder straps) 2nd LIEUTENANT  (Shoulder straps) WO (Shoulder straps)
Korvetenkapitän Oberleutnant Fähnrich
Kapetan korvete  (epolete) Nadporučnik (epolete) Zastavnik (epolete)
     
PETTY OFFICER 1 st CLASS (Shoulder straps) SAILOR (Shoulder straps)
Obermaat Stabs-Matrose Matrose
    Mornar  (epolete)
     
CAPTAIN (worn on cuffs) LIEUTENANT (worn on cuffs) 2nd LIEUTENANT  (worn on cuffs)
Fregattenkapitän

Kapitänleutnant

Oberleutnant
Kapetan fregate  (rukav iznad zapešća) (rukav iznad zapešća) Nadporučnik (rukav iznad zapešća)
     
ENSIGN (worn on cuffs) WO 1 (worn on cuffs) WO (worn on cuffs)
Unterleutnant

Oberfähnrich

Fähnrich
Potporučnik (rukav iznad zapešća) (rukav iznad zapešća) Zastavnik (rukav iznad zapešća) 
     

CUFF INSIGNIAS  OZNAKE ZA MANŠETNE* (Nose se na rukavu iznad zapešća)

 

SENIOR SAILOR (for blue uniform) SENIOR SAILOR (for white uniform) SEN. SAILOR 1st cl (for white uniform)
Obermatrose Obermatrose Stabsmatrose
Stariji mornar oznaka za bijelu uniformu Stariji mornar oznaka za bijelu uniformu Stariji mornar oznaka za bijelu uniformu
     
   
SAILOR whio serve more than 18 months    
Matrose/Unterofiziere auf Zeit    
Mornar, koji služi dulje od 18 mjeseci    
     

COLLAR INSIGNIAS  OZNAKE ZA REVERE

 
   
SAILOR    
Matrose    
Mornar    
     
     

*CUFF  manšeta, (ujedno i lisičine), Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga 1993.

     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.