AZERBAIJANI ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE AZERBEJDžANA

 

 
 
 

MOD OFFICIAL SITE

SOMDA OFFICIAL WEBSIE
 
 
 
 
 
 
 
 

      Azerbajdžanske oružane snage ponovno su uspostavljene prema Zakonu Republike Azerbajdžan o oružanim snagama od 9. listopada 1991. Azerbajdžanska Demokratska Republika (ADR) izvorno je formirala vlastite oružane snage od 26. lipnja 1918., ali su raspuštene nakon što je Azerbajdžan pripojen Sovjetskom Savezu kao Azerbajdžanska Sovjetska Socijalistička Republika od 28. 04. 1920. Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991.-92. oružane snage su reformirane na temelju sovjetskih baza i opreme ostavljene na azerbajdžanskom tlu.

      Oružane snage imaju tri grane: Azerbajdžanske kopnene snage, Azerbajdžanske zračne i protuzračne obrambene snage i Azerbajdžanska mornarica. Pridružene snage uključuju Azerbajdžansku nacionalnu gardu, Unutarnje trupe Azerbajdžana i Državnu graničnu službu, koje pod određenim okolnostima mogu biti uključene u obranu države.

     
   
ARMED FORCES PATCH    
Oznaka Oružanih snaga    
     

      The Azerbaijani Armed Forces were re-established according to the Law of the Republic of Azerbaijan on the Armed Forces from 9 October 1991. The Azerbaijan Democratic Republic (ADR) had originally formed its own Armed Forces from 26 June 1918 but were dissolved after Azerbaijan was absorbed into the Soviet Union as the Azerbaijan Soviet Socialist Republic from 28 April 1920. After the Soviet Union dissolved in 1991–92, the armed forces were reformed based on Soviet bases and equipment left on Azerbaijani soil.

      The armed forces have three branches: the Azerbaijani Land Forces, the Azerbaijani Air and Air Defence Force, and the Azerbaijani Navy. Associated forces include the Azerbaijani National Guard, the Internal Troops of Azerbaijan, and the State Border Service, which can be involved in state defense under certain circumstances.

     

NAHCHIVAN GARISSON   NAHCHIVANSKI GARNIZON

 

      Nahčivanski garnizon (Naxçıvan Hərbi Qarnizonu), poznat i kao Nahčivanska vojska (Naxçıvan Ordusu), ranije poznat kao 5. armijski korpus, regionalna je vojna formacija azerbajdžanskih oružanih snaga. Strukture svih grana službi i militariziranih institucija na teritoriju Nakhchivanske Autonomne Republike zajedno čine Nakhchivan Garnizon: Samostalna kombinirana armija / 5. Armijski korpus kao glavna baza za garnizon; Samostalnai granični odjel; Samostalna kombinirana oružana brigada unutarnjih postrojbi; Ministarstvo za izvanredne situacije Autonomne Republike Nakhchivan i Služba državne sigurnosti Autonomne Republike Nakhchivan.

     
   
FORMER 5th ARMY CORPS    
Bivši 5. armijski korpus    
     

      The Nakhchivan Garrison (Naxçıvan Hərbi Qarnizonu), also referred to as the Nakhchivan Army (Naxçıvan Ordusu), formerly known as the 5th Army Corps, is a regional military formation of the Azerbaijani Armed Forces. The structures of all service branches and militarized institution in the territory of the Nakhchivan Autonomous Republic together form the Nakhchivan Garrison: Separate Combined Arms Army/5th Army Corps, the main basis for the garrison; Separate Border Division; Separate Combined Arms Brigade of the Internal Troops; Ministry of Emergency Situations of the Nakhchivan Autonomous Republic and State Security Service of the Nakhchivan Autonomous Republic.

     

STATE AGENCY for PROTECTION of STRATEGIC OBJECTS

DRŽAVNA AGENCIJA ZA ZAŠTITU STRATEŠKIH OBJEKATA

 

Državna agencija za zaštitu strateških objekata Republike Azerbajdžan (Azǝrbaycan Respublikasının Strateji Obyektlǝrin Mühafizǝsi Dövlǝt Agentliyi), skraćeno SOMDA, središnje je izvršno tijelo koje obnaša ovlasti u području osiguranja i zaštite sigurnosti strateških objekata i osoba koje odredi predsjednik Republike Azerbejdžan. Pravni temelj Državne agencije za zaštitu strateških objekata Republike Azerbajdžan je Ustav Republike Azerbajdžan, Zakon „O vojnoj dužnosti i vojna služba" i drugi zakoni, uredbe i naredbe predsjednika Republike Azerbajdžan.

     
   
     

      The State Agency for the Protection of Strategic Objects of the Republic of Azerbaijan, or SOMDA for short, is a central executive authority that exercises powers in the field of ensuring and protecting the security of strategic objects and persons determined by the President of the Republic of Azerbaijan. The legal basis of the State Agency for the Protection of Strategic Objects of the Republic of Azerbaijan is the Constitution of the Republic of Azerbaijan, the Law of the Republic of Azerbaijan "On Military Duty and Military Service" and other laws, decrees and orders of the President of the Republic of Azerbaijan.

     

IN KFOR MISSION  U MISIJI KFOR

 

      Od 1999. Azerbajdžan je pridonio nizu međunarodnih mirovnih operacija koje se provode pod mandatom Vijeća sigurnosti UN-a. Azerbajdžan je sudjelovao u operaciji pod vodstvom NATO-a na području Kosova u Srbiji (KFOR) (na temelju Rezolucije 1244 (1999)), u Afganistanu (ISAF) (na temelju Rezolucije 1386 (2001), u Iraku (MNF- I) (na temelju Rezolucije 1511 (2003)), te u misiji Resolute Support u Afganistanu (na temelju Rezolucije 2189 (2014)) Azerbajdžan trenutno sudjeluje u misiji UN-a u Južnom Sudanu (UNMISS).

     
     
 
MULTINATIONAL TASK FORCE SOUTH MULTINATIONAL TASK FORCE SOUTH  
Multinacionalna borbena grupa Jug Multinacionalna borbena grupa Jug  
     

      Since 1999 Azerbaijan has contributed to a number of international peacekeeping operations conducted under the UN Security Council mandate. Azerbaijan participated in the NATO-led operation in the Kosovo region of Serbia (KFOR) (on the basis of Resolution 1244 (1999)), in Afghanistan (ISAF) (on the basis of Resolution 1386 (2001), in Iraq (MNF-I) (on the basis of Resolution 1511 (2003)), and in the Resolute Support Mission in Afghanistan (on the basis of Resolution 2189 (2014)). At present Azerbaijan participates in the UN mission in South Sudan (UNMISS).

     
     
     
ON TOP    NA VRH

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.